รอยต่อแห่งปี อยู่ธุดงค์สร้างบารมี ร่วมพิธีอัญเชิญจักรแก้ว :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

รอยต่อแห่งปี อยู่ธุดงค์สร้างบารมี ร่วมพิธีอัญเชิญจักรแก้ว

รอยต่อแห่งปี อยู่ธุดงค์สร้างบารมี ร่วมพิธีอัญเชิญ "จักรแก้ว"

ประดิษฐาน ณ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี

28 ธันวาคม พ.ศ.2550 - 1 มกราคม พ.ศ.2551 วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

ทุกๆปี ในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ วัดพระธรรมกาย ได้จัดให้มีการอยู่ธุดงค์แก่พุทธศาสนิกชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจการปฏิบัติธรรม ได้มาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ตามวิถีแห่งพระพุทธศาสนา เป็นการต้อนรับวันแรกแห่งปี อย่างเปี่ยมคุณค่า และยังเป็นการสั่งสมบุญบารมีให้แก่ตนเองอีกด้วย

 

 

ยิ่งไปกว่านั้น เราจะได้ทำบุญตักบาตรรับวันปีใหม่ รักษาศีล 8 หามงคลใส่ตน และที่พิเศษสุดคือในปีนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย ได้จัดพิธีอัญเชิญ “จักรแก้ว” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการสร้างบารมี เพื่อไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรม

 

 

“จักรแก้ว” เป็นประธานแห่ง “รัตนเจ็ด” สมบัติคู่บุญของพระเจ้าจักรพรรดิ ซึ่งปรากฏในพระไตรปิฎก และในวันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พุทธศักราช 2550 นี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย ได้นำจักรแก้วอันงดงาม ที่จำลองมาอย่างใกล้เคียงมากที่สุด ให้พวกเราได้ชื่นชม และจะได้ประกอบพิธีอัญเชิญจักรแก้ว มาประดิษฐาน ณ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

 

 

ครั้งเดียวในชีวิต ช่วงเวลาที่เราลิขิตได้ มาสั่งสมบุญใหญ่ กลั่นใจให้ใสรับวันแรกแห่งปี มาอยู่ธุดงค์สร้างบารมี ที่วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

 

กำหนดการ

28 ธันวาคม  
15.30 น. ลงทะเบียน ณ สภาธรรมกายสากล
19.00 น. เข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
22.30 น. หลับในอู่แห่งทะเลบุญ
29 ธันวาคม  
04.30 น. ตื่นนอน
05.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.30 น. นั่งสมาธิรอบเช้า
10.45 น. ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. นั่งสมาธิรอบบ่าย
14.30 น. สืบสานวัฒนธรรมคุณยาย ปัดกวาดวัดให้สะอาด
15.00 น. ลงทะเบียน
19.00 น. เข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
21.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น
22.30 น. หลับในอู่แห่งทะเลบุญ
30 ธันวาคม  
04.30 น. ตื่นนอน
05.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.30 น. นั่งสมาธิรอบเช้า
10.45 น. ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. นั่งสมาธิรอบบ่าย
14.30 น. พระธรรมเทศนา
16.00 น. พัก
19.00 น. เข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
22.30 น. หลับในอู่แห่งทะเลบุญ
31 ธันวาคม  
04.30 น. ตื่นนอน
05.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.30 น. นั่งสมาธิรอบเช้า
10.45 น. ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. นั่งสมาธิรอบบ่าย
15.00 น. พัก
17.00 น. พิธีอัญเชิญ “ จักรแก้ว” ประดิษฐาน ณ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี
18.30 น. พัก
19.00 น. เข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา สวดมนต์ทำวัตรเย็น
23.00 น. หลับในอู่แห่งทะเลบุญ

ประมวลภาพ

บทความอื่นๆในหมวดนี้