หลังคามหารัตนวิหารคดเพื่อสันติภาพโลก :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

หลังคามหารัตนวิหารคดเพื่อสันติภาพโลก

หลังคามหารัตนวิหารคดเพื่อสันติภาพโลก

 

มหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย เป็นศาสนสถานที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครในโลก ซึ่งเมื่อทุกคนที่ได้มาเห็นแล้วจะเกิดความรู้สึกว่า ทุกอย่างที่เหลือเชื่อสามารถเกิดขึ้นได้บนโลกใบนี้เสมอ มหาธรรมกายเจดีย์ครอบคลุมพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร บนองค์เจดีย์เปรียบเสมือนเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ประดิษฐานองค์พระปฏิมากรเป็นจำนวนมาก ที่กล่าวได้ว่า มีลักษณะงดงามวิจิตร ตั้งแต่ยอดโดมด้านนอกเรื่อยลงมาครอบคลุมพื้นที่ลาดเอียงส่วนที่เป็นพุทธรัตนะทั้งหมด สถาปัตยกรรมขององค์เจดีย์ บวกกับพื้นที่ลานกว้างโดยรอบ ทำให้ผู้ที่ได้พบเห็นบังเกิดความสงบขึ้นในจิตใจของตน

 

 

บริเวณรอบนอกของลานมหาธรรมกายเจดีย์ ล้อมรอบด้วยมหารัตนวิหารคด ซึ่งเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อต้นปี พ.ศ.2550 ตามโครงการก่อสร้างที่วางไว้ มหารัตนวิหารคดนี้จะมีหลังคาซึ่งทำด้วยแผ่นสแตนเลส เพดานด้านในบุด้วยฉนวนกันความร้อน ซึ่งจะเริ่มก่อสร้างในกลางปี พ.ศ.2550 นี้ รูปแบบของหลังคาเป็นรูปทรงพีระมิดขนาดย่อม อันประกอบด้วย “โมดุล” ที่เชื่อมต่อกัน จำนวนทั้งหมด 860 โมดุล มองจากมุมสูง หลังคามหารัตนวิหารคดภายใต้แสงตะวัน จะดูคล้ายกับเพชรขนาดใหญ่ 860 เม็ดกำลังส่องประกาย ประดับประดาให้องค์มหาธรรมกายเจดีย์ที่ตั้งอยู่ตรงกลางลานงดงามยิ่งขึ้น ในขณะที่เมื่อสนธยามาเยือน โมดุลทั้งหมดจะเปล่งประกายอยู่ภายใต้การทอแสงของดวงจันทร์

พื้นที่มหารัตนวิหารคด ภายใต้หลังคามีขนาด 600,000 ตารางเมตร สามารถรองรับพระภิกษุได้ 300,000 รูปในคราวเดียว เมื่อสถานที่แห่งนี้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว พระภิกษุจากทุกนิกายทั่วโลกจะมารวมตัวกันเพื่อประกอบพิธีกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวาระต่างๆ หลังคามหารัตนวิหารคดแห่งนี้จึงเป็นมากกว่าแค่สิ่งที่จะกันแดดกันฝนเท่านั้น แต่ยังจะเป็น “ร่มธรรม” ให้กับทุกคนที่มายังสถานที่แห่งนี้ ด้วยความปรารถนาเพื่อมาแสวงหาความสุขภายใน การมาชุมนุมกันในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของมหาธรรมกายเจดีย์ จะเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวพุทธทุกคนได้มาร่วมกันรำลึกถึงความสำคัญของวันต่างๆ อันเนื่องด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อมาแสดงออกซึ่งศรัทธาและตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธองค์ และพระธรรมคำสอน หัวใจสำคัญของการมารวมกัน คือ ต้องการจะทำให้คำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้รับการนำไปปฏิบัติในชีวิตจริงของชาวพุทธทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำสมาธิภาวนา

ในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา บรรยากาศของลานมหาธรรมกายเจดีย์ที่ปกติดูสงบนิ่ง จะเปลี่ยนเป็นคึกคักไปด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น การตักบาตร, การถวายสังฆทาน, การถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์ และการเวียนประทักษิณ เป็นต้น ในบรรดากิจกรรมเหล่านี้ รวมถึงกิจกรรมที่ให้ภาพตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง คือ ภาพผู้คนจำนวนมากจากหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา มานั่งสมาธิร่วมกันในสถานที่แห่งนี้ ลานมหาธรรมกายเจดีย์ จึงเป็นเสมือนสหประชาชาติอีกแห่งหนึ่งของทั้งผู้ที่เป็นชาวพุทธและเพื่อนต่างศาสนาทั่วโลก ณ ลานมหาธรรมกายเจดีย์แห่งนี้ ในอนาคตจะเป็นสถานที่ซึ่งการทำสมาธิเพื่อให้เข้าถึงธรรมกายภายใน ถูกนำมาสอนให้กับมหาชนที่มาจากทั่วโลก 1 ล้านคน ที่จะมาชุมนุมกันในคราวเดียว และเมื่อวันนั้นมาถึงสันติสุขภายในก็จะบังเกิดขึ้นและแผ่ครอบคลุมไปทั่วโลก ทุกคนจะตระหนักว่า ชนทุกเชื้อชาติเปรียบเสมือนใบไม้ของต้นไม้ต้นเดียวกัน สันติภาพโลกจึงเป็นสิ่งที่ไม่ยากเลยที่จะเกิดขึ้นจริง ด้วยมรดกธรรมอันทรงคุณค่าของพระพุทธศาสนา

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง: มหารัตนวิหารคด

บทความอื่นๆในหมวดนี้