สาธารณสงเคราะห์ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 
 

 

สาธารณสงเคราะห์

กองทุนหนุนแรงใจครูใต้

กองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ เกิดขึ้นด้วยดำริของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องครู อาจารย์ ที่ได้ทำหน้าที่รักษาผืนแผ่นดินไทยและพระพุทธศาสนาใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยความเข้มแข็ง ซึ่งเราต่างก็ตระหนักดีว่า ครู เป็นบุคคลสำคัญของโลก เป็นแสงสว่างทางปัญญาแก่บุคคลทั้งปวง หากโลกใบนี้ปราศจากครู ความไม่รู้ก็จะครอบงำชีวิตผู้คน ทำให้พบกับความยากลำบาก โดยเฉพาะครูจาก 4 จังหวัดชายแดนใต้ นับเป็นสุดยอดคุณครูที่ทุ่มเทชีวิตและจิตใจในการทำหน้าที่ แม้จะแวดล้อมไปด้วยภัยอันตรายอยู่ตลอดเวลา แต่ครูก็ไม่เคยถอดใจจากการปฏิบัติหน้าที่อันทรงเกียรตินี้ การมอบกองทุนแด่ครูใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการให้กำลังใจกับครูทุกคน และบ่งบอกว่า คุณครูมิได้ถูกทิ้งให้ทำหน้าที่อย่างโดดเดี่ยว แต่ยังมีผู้เห็นความสำคัญของครูทุกท่าน ขอให้ครูทุกท่านยืดหยัดทำหน้าที่อย่างเสียสละต่อไป อย่าได้ทิ้งโรงเรียน อย่าได้ทิ้งเด็ก ๆ ขอให้ทำหน้าที่ให้แสงสว่างแก่เด็กนักเรียนต่อไปโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และเผ่าพันธุ์ เพราะถ้าหากคุณครูย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่น เด็กนักเรียนก็จะไม่ได้รับความรู้อันดีงามจากครู ในทางตรงกันข้าม กลับจะได้ความรู้ที่ไม่ถูกต้องจากผู้ไม่หวังดีในพื้นที่นั้น นอกจากการมอบทุนเป็นประจำทุกเดือนแล้ว ทางวัดพระธรรมกายยังได้ส่งเสริมให้คุณครูได้ศึกษาธรรม และประพฤติปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นที่พึ่งทางจิตใจ คุณครูหลายท่านได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมระยะยาวกับทางวัดพระธรรมกาย ตามนโยบายของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ที่มุ่งเน้นว่า ธรรมะเท่านั้นที่จะทำให้คุณครูมีชีวิตที่ปลอดภัยอย่างแท้จริง เมื่อใดที่เข้าถึงพระในตัว มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง เมื่อนั้นคุณครูก็จะไม่หวั่นต่อมรณภัยใด ๆ ชีวิตจะเป็นอิสระ มีความมั่นใจ และปฏิบัติหน้าที่ของผู้ให้ความรู้ ให้แสงสว่างแก่นักเรียนด้วยความสุขใจตลอดเวลา

กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัย

การแก้ไขปัญหาทุกข์ภัยของเพื่อนมนุษย์เป็นสิ่งที่วัดพระธรรมกายให้ความสำคัญมาโดยตลอด ทั้งนี้การแก้ไขปัญหามี 2 แนวทางหลักคือ (1) แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์แก่สรรพสัตว์ ด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรม (2) แก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุด้วยการบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) มีนโยบายที่จะให้วัดพระธรรมกายทำงานทั้งสองด้านควบคู่กันไป จึงส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ นอกจากนี้ท่านยังได้เชิญชวนประชาชนโดยทั่วไปทำบุญตักบาตรครั้งใหญ่ในหลาย ๆ แห่ง เพื่อนำเครื่องอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือผู้เดือดร้อน และเป็นการสร้างบุญใหญ่ เพื่อแก้ไขสถานการณ์เลวร้ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ตัวอย่างงานให้ความช่วยเหลือประชาชนมีดังนี้

 • ช่วยเหลือวัดและประชาชนที่ประสบภัยในจ. น่าน เดือน สิงหาคม และ จ. อุตรดิตถ์ เดือน พฤษภาคม 2549
 • มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยหนาว ชาวไทยเชื้อสายกระเหรี่ยง ต. กองก๋อย อ. สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
 • ช่วยเหลือต้านภัยหนาว จ. สิงห์บุรี และ อ. ภูเรือ จ. เลย
 • ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง สตูล พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
 • มอบถุงยังชีพ เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารในเขต จ. ปัตตานี ค่ายอิงคยุทธบริหาร
 • มอบพระของขวัญรุ่นปราบมารทองสำเร็จ ณ ค่ายสิรินธร จ. ปัตตานี และกองร้อยทหารราบที่ 3022 ต. ดอน อ. ปานาเระ จ. ปัตตานี
 • มอบพระของขวัญรุ่นปราบมารทองสำเร็จ และถุงยังชีพ แก่ทหารและประชาชนในจังหวัดปัตตานี
 • ช่วยเหลือวัดและประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ 84 แห่งของประเทศไทยที่ประสบภัยน้ำท่วม ปี 2549 เช่น น่าน สุโขทัย ลำพูน ปทุมธานี อ่างทอง อยุธยา ตาก สิงห์บุรี ชัยนาท สุพรรณบุรี และนครปฐม รวมเป็นถุงยังชีพที่บริจาคกว่า 65,679 ชุด
 • ช่วยเหลือวัดและประชาชนในสหภาพเมียนมาร์ ที่ประสบวาตภัยจากพายุนาร์กีส พฤษภาคม 2551
 • ช่วยเหลือวัดและประชาชนที่ประสบอุทกภัยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2551
 • ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยใน จ. สุพรรณบุรี ปี 2551
 • ช่วยเหลือพระสงฆ์และประชาชนผู้ประสบอุทกภัยใน จ. หนองคาย 15 สิงหาคม 2551
 • ช่วยเหลือพระสงฆ์และประชาชนผู้ประสบอุทกภัยใน จ. ลพบุรี 18 กันยายน 2551
 • ช่วยเหลือพระสงฆ์และประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน จ. อยุธยา 5 พฤศจิกายน 2551
 • ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน จ. ปัตตานี วันที่ 29 พฤศจิกายน 2551 วัดจุฬามณี ต. บ้านแป้น อ. สายบุรี
 • ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ในจังหวัดตาก เชียงใหม่ และลำปาง ในปี 51-52 รวม 9 ครั้ง คิดเป็นผ้าห่มจำนวน 3,440 ผืน
 • ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2553
 • สนับสนุนเครื่องมือและเครื่องอุปโภค แด่พระพิศาลประชานุกูล แห่งอาศรมพระธรรมจาริก และชาวไทยภูเขาสร้าง “ถนนพุทธวิถี” พาดผ่านขุนเขาจาก อ. ท่าสองยาง จ. ตาก ถึง อ. อมก๋อย จ. เชียงราย เป็นระยะทาง 150 กิโลเมตร
 • นอกจากนี้ยังได้ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลืองานต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชนที่ร้องขอมาอีกเป็นจำนวนมาก
บทความอื่นๆในหมวดนี้