วัดห้วยตองสัก :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ข้อมูลล่าสุดในหมวดนี้
พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 วัดห้วยตองสัก
24 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา สาธุชนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมาก ได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ให้แก่วัดที่ไม่มีเจ้าภาพจองกฐิน จำนวน 20 วัด ในจังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดห้วยตองสัก อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

read more
วัดห้วยตองสัก จังหวัดเชียงใหม่
4 มกราคม พ.ศ. 2557

วัดห้วยตองสัก เลขที่ 34 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

read more