พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 วัดห้วยตองสัก :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 วัดห้วยตองสัก

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 วัดห้วยตองสัก

วัดห้วยตองสัก ทอดกฐิน 20 วัดในจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา สาธุชนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมาก ได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ให้แก่วัดที่ไม่มีเจ้าภาพจองกฐิน จำนวน 20 วัด ในจังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดห้วยตองสัก อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระครูวาปีวรมานิต เป็นประธานสงฆ์ พิธีในภาคเช้า เริ่มด้วยประธานสงฆ์นำสาธุชนนั่งสมาธิ, กล่าวคำถวายผ้าไตร, จตุปัจจัยไทยธรรม และกล่าวคำอธิษฐานจิต ในภาคบ่าย เป็นพิธีทอดกฐิน 20 วัดในจังหวัดเชียงใหม่ที่ไม่เจ้าภาพจองเป็นประธานกฐิน อาทิ วัดหนองอาบช้าง, วัดขะแมด,วัดท่าต้นแหน, วัดวังดิน, วัดมงคลวาปี เป็นต้น โดยมีพระครูวิมลจันทรังสี เจ้าคณะตำบลข่วงเป่า เจ้าอาวาสวัดขะแมด เป็นประธานสงฆ์ กัลยาณมิตรฐานิตา แสงบุญยิ่ง และกัลยาณมิตรอรุณี ศรีศุภอักษร เป็นประธานกฐิน

ในโอกาสนี้ ประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถา โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า “...การทอดกฐิน 20 วัดเป็นการสนับสนุนแต่ละวัดให้มีปัจจัยในการทำนุบำรุงศาสนสถานของแต่ละวัด ขอเชิญสาธุชนมาร่วมทอดกฐินแต่ละวัดทั้งใกล้ไกล เพราะหนึ่งปีมีเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น...”

บทความที่เกี่ยวข้อง: วัดห้วยตองสัก

บทความอื่นๆในหมวดนี้