ธุดงค์ธรรมชัย :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ข้อมูลล่าสุดในหมวดนี้
ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 4 วันที่ 5
7 มกราคม พ.ศ. 2558

คณะพระธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้ออกเดินธุดงค์เป็นวันที่ห้า โดยมีจุดเริ่มต้นที่วัดตรีพาราสีมาเขต จุดหมายปลายทางที่โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 รวมระยะทาง 18.2 กิโลเมตร

read more
ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 4 วันที่ 4
6 มกราคม พ.ศ. 2558

คณะพระธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 4 ได้ออกเดินธุดงค์ในวันที่สี่ มีจุดเริ่มต้นที่วัดคลองขวาง จังหวัดนนทบุรี จุดหมายปลายทางที่วัดตรีพาราสีมาเขต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมระยะทาง 18.3 กิโลเมตร

read more
ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 4 วันที่ 2
5 มกราคม พ.ศ. 2558

คณะพระธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้ออกเดินธุดงค์ในวันที่สอง มีจุดเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยปทุมธานี จุดหมายปลายทางที่วัดบ่อทอง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี รวมระยะทางทั้งสิ้น 15.8 กิโลเมตร

read more
ปฐมเริ่ม ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 4
3 มกราคม พ.ศ. 2558

ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 2 – 28 มกราคม พ.ศ.2558 โดยมีคณะพระภิกษุจำนวน 1,130 รูป จากทั่วประเทศ ร่วมเดินธุดงค์ ได้เริ่มขึ้นในวันนี้ (วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2558) เป็นวันแรก ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

read more
ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 4
17 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมต้อนรับพระธุดงค์ 1,130 รูป ระหว่างวันที่ 2 – 28 มกราคม พ.ศ.2558 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ เสริมสิริมงคลต้อนรับศักราชใหม่ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน

read more
กำหนดการ ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 3
22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

กำหนดการ “ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 3 วันที่ 2 – 28 มกราคม พ.ศ.2557

read more
ธุดงค์ธรรมชัย ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) จัดขึ้นปีละครั้ง ครั้งนี้เป็นปีที่ 2 ที่จัดขึ้นนี้ ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย และเป็นการปฏิบัติตามหลักในพระพุทธศาสนา คือ พระธุดงค์สมทาน ธุดงควัตร 2 ข้อ ได้แก่ ฉันมื้อเดียวเป็นวัตร กับ อยู่ในเสนาสนะที่เขาจัดให้เป็นวัตร

read more
ธุดงค์...ผู้ปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน เป็นผู้ประเสริฐ
25 มกราคม พ.ศ. 2556

โครงการธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 2 เป็นโครงการที่พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้ดำริขึ้นเพื่อต้องการเทิดพระคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่สด จนฺทสโร วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ซึ่งได้สละชีวิตในการประพฤติปฏิบัติธรรมตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงได้สอนไว้

read more
ทั่วหล้าร่มเย็น พบเห็นพระธุดงค์
16 มกราคม พ.ศ. 2556

ช่วงนี้มีข่าวมหามงคลบังเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรา ที่จะทำให้เราได้โอกาสสั่งสมบุญพิเศษซึ่งหาได้ยากในโลก เพราะได้มีคณะพระธุดงค์จำนวน 1,128 รูป ออกเดินธุดงค์ผ่าน 7 จังหวัด ระหว่างวันที่ 2 – 27 มกราคม พ.ศ.2556 โดยมีรถซึ่งประดิษฐานด้วยรูปหล่อทองคำบริสุทธิ์ของหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) นำหน้าขบวน เป็นการเปิดโอกาสให้สาธุชนได้สักการบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล

read more
ปฐมเริ่ม ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชนียาจารย์ฯ ปีที่ 2
4 มกราคม พ.ศ. 2556

เหตุการณ์อัศจรรย์นับตั้งแต่สร้างภพสร้างโลกปรากฏขึ้นอีกครั้ง เมื่อกองพันเนื้อนาบุญ 1,128 รูป ทุ่มชีพสืบศาสนา ก้าวเดินธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 – 27 มกราคม พ.ศ.2556 รวมระยะเวลา 26 วัน

read more
กิจกรรมเดินธุดงค์ธรรมชัย ประจำปี พ.ศ.2556
2 มกราคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมเดินธุดงคธรรมชัย ประจำปี พ.ศ.2556 ในวันที่ 2 – 27 มกราคม พ.ศ.2556 โดยพระสงฆ์ทั่วประเทศ จำนวน 1,128 รูป เพื่อปลุกกระแสศีลธรรม ขจัดปัดเป่าภัยพิบัติ อุปสรรคต่างๆ เสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ปลูกฝังให้นักเรียนและประชาชนได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่ยกระดับความคิด และจิตใจให้สูงส่งด้วยศีลธรรม ฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธให้กลับคืนสู่บ้าน วัด โรงเรียน อย่างยั่งยืน ฝึกให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนตามหลักธรรม อปจายนมัย ของพระพุทธเจ้า

read more
ธุดงค์ กับ ดอกไม้
2 มกราคม พ.ศ. 2556

วัตถุประสงค์การเดิน “ธุดงค์ในเมือง” ไม่ต่างจากการเดินธุดงค์ในป่า เดินในป่าสู้กับกิเลสในตัวและอันตราย รอบด้าน แต่เดินในเมืองก็สู้กับกิเลสในตัว แล้วยังต้องฝ่ากิเลสของคนอื่นด้วย และมีวัตถุประสงค์เสริม อาทิ เดินเพื่อฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ธรรม เพื่อให้ตระหนักรู้ในธรรมะของ พระพุทธเจ้า, เดินใน 6 จังหวัดภาคกลางที่เคยประสบอุทกภัย เพื่อความเป็นสิริมงคลในพื้นที่

read more
ประมวลภาพ ธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญรูปหล่อทองคำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
10 เมษายน พ.ศ. 2555

ประมวลภาพ ธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญรูปหล่อทองคำ พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) (ระหว่างวันที่ 2 – 6 เมษายน พ.ศ.2555) จากวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี นำไปประดิษฐาน ณ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

read more
ธุดงค์ธรรมชัย อัญเชิญรูปหล่อทองคำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
28 มีนาคม พ.ศ. 2555

ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ร่วมโปรยกลีบกุหลาบถวายเป็นพุทธบูชา และต้อนรับคณะพระธุดงค์ อัญเชิญรูปหล่อทองคำพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) จากวัดพระธรรมกาย ไปประดิษฐาน ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ระหว่างวันที่ 2 – 6 เมษายน พ.ศ.2555

read more
เส้นทางอัญเชิญ รูปหล่อทองคำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
28 มีนาคม พ.ศ. 2555

ข้อมูล และ แผนที่ เส้นทางอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) จากวัดพระธรรมกาย ไปยัง วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

read more
ธุดงค์ธรรมชัยสถาปนาเส้นทางพระผู้ปราบมาร
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

แม้ว่าการเดินธุดงค์ธรรมชัยสถาปนาเส้นทางมหาปูชียาจารย์ “ปัดเป่าผองภัย สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน” จะเสร็จสิ้นลงแล้วในวันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ.2555 เมื่อคณะพระธุดงค์จำนวน 1,127 รูป เดินธุดงค์สู่เป้าหมายสุดท้าย คือ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี รวมระยะเวลา 24 วัน รวมระยะทางทั้งสิ้น 381 กิโลเมตร แต่ภาพแห่งความประทับใจ ภาพแห่งความปลื้มปีติของบุญใหญ่ในครั้งนี้ ยังคงติดตราตรึงใจใครหลายๆคนไปอีกนานเท่านาน

read more
ธุดงค์ธรรมชัย วัดพระธรรมกาย
30 มกราคม พ.ศ. 2555

การเดินธุดงค์ธรรมชัยสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ “ปัดเป่าผองภัย สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน” ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ.2555 เมื่อคณะพระธุดงค์จำนวน 1,127 รูป ได้เดินเข้าสู่วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ท่ามกลางสาธุชนที่มารอโปรยกลีบกุหลาบบูชาพระรัตนตรัยและต้อนรับคณะพระธุดงค์กันอย่างเนืองแน่น

read more
ธุดงค์ธรรมชัย วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
28 มกราคม พ.ศ. 2555

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2555 คณะพระธุดงค์ได้เดินธุดงค์จากมหาวิทยาลัยสยามถึงวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ อนุสรณ์สถานแห่งที่ 5 ณ วัดแห่งนี้ คือ สถานที่ทำวิชชาปราบมารของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคล เทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย พระผู้ปราบมาร

read more
ธุดงค์ธรรมชัย พุทธมณฑล
23 มกราคม พ.ศ. 2555

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2555 คณะพระธุดงค์ได้เดินธุดงค์จากวัดนราภิรมย์ มุ่งสู่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รวมระยะทาง 19 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางมีสาธุชนเดินทางมาร่วมกิจกรรมโปรยกลีบกุหลาบบูชาพระรัตนตรัย และต้อนรับคณะพระธุดงค์เป็นจำนวนมาก ในช่วงค่ำมีการประกอบพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา

read more
ธุดงค์ธรรมชัย วัดบางปลา จังหวัดนครปฐม
20 มกราคม พ.ศ. 2555

เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ.2555 คณะพระธุดงค์ได้เดินทางจากวัดคลองขวาง มุ่งสู่วัดบางปลา จังหวัดนครปฐม รวมระยะทาง 23 กิโลเมตร ณ วัดแห่งนี้ คือ 1 ใน 6 อนุสรณ์สถาน ที่นี่คือสถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกายเป็นครั้งแรก หลังจากที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) บรรลุธรรม

read more