พิธีอัญเชิญพระบรมธาตุ ณ วัดบ้านขุน :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีอัญเชิญพระบรมธาตุ ณ วัดบ้านขุน

พิธีอัญเชิญพระบรมธาตุ ณ วัดบ้านขุน

ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีอัญเชิญพระบรมธาตุเพื่อประดิษฐาน ณ เจดีย์สวรรค์ วัดบ้านขุน ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะพระธุดงค์ จำนวน 500 รูป ได้เดินธุดงค์อัญเชิญพระบรมธาตุผ่านไปตามหมู่บ้านต่างๆในตำบลบ่อหลวง และในอำเภอฮอด เพื่อให้สาธุชนและเด็กนักเรียนในพื้นที่ พร้อมด้วยสาธุชนที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่และจากทั่วประเทศที่ได้ตั้งใจมาเอาบุญใหญ่ในครั้งนี้ ได้มีโอกาสโปรยดอกดาวรวย (ดอกดาวเรือง) ต้อนรับคณะพระธุดงค์ทั้ง 500 รูป และบูชาพระบรมธาตุ ซึ่งประชาชนที่ได้เห็นคณะพระธุดงค์และพระบรมธาตุต่างมีจิตเลื่อมใส ออกมาให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก อีกทั้งชาวบ้านขุนต่างมีความปีติดีใจที่ได้มีการสร้างพระเจดีย์ด้วยแรงศรัทธาของมหาชน ณ วัดบ้านขุน ซึ่งเป็นศาสนสถานที่สำคัญในพื้นที่ ให้สาธุชนได้มาบูชากราบไหว้ ระลึกถึงพระคุณอันประเสริฐของพระรัตนตรัย

พิธีประดิษฐานพระบรมธาตุในครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงค์ศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ วัดปากน้ำภาษีเจริญ เดินทางมาเป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยพระเดชพระคุณพระธรรมมังคลาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่, พระเดชพระคุณพระเทพปริยัติ รักษาการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และพระเถรานุเถระ เจ้าคณะอำเภอต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ มาร่วมเจริญชัยมงคลคาถา ในโอกาสนี้ เจ้าภาพผู้มีบุญพร้อมด้วยคณะสงฆ์ได้อัญเชิญพระบรมธาตุเวียนประทักษิณรอบเจดีย์สวรรค์ และได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นผู้ประดิษฐานพระบรมธาตุ ณ ยอดเจดีย์สวรรค์

พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้ สร้างความปลื้มปีติให้แก่คณะสงฆ์และสาธุชนที่มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง นับเป็นการร่วมพลังของพุทธบริษัท 4 ที่ได้มาทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน ด้วยความเป็นระเบียบ พร้อมเพียง นำมาซึ่งบุญกุศลอันยิ่งใหญ่

บทความอื่นๆในหมวดนี้