ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร วันที่ 25 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร วันที่ 25

ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร วันที่ 25

วันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2558 เป็นวันที่ 25 ของการเดินธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 4 สำหรับในวันนี้คณะพระธุดงค์ จำนวน 1,130 รูป ได้ธรรมยาตราจากมหาวิทยาลัยธนบุรี เขตหนองแขม ในเวลา 09.00 น. ไปยังจุดหมายปลายทางที่วัดเทพพล เขตตลิ่งชัน และมีจุดพักระหว่างทางที่วัดวิศิษฎ์บุญญาวาส รวมระยะทาง 16.9 กิโลเมตร โดยตลอดเส้นทางศรัทธาสาธุชนจากทั่วประเทศได้เดินทางมาโปรยดาวรวย (ดอกดาวเรือง) ต้อนรับคณะพระธุดงค์กันอย่างเนืองแน่น เมตร และคาดว่าเมื่อสิ้นโครงการจะมีประชาชนเข้าร่วมมากกว่า 2 ล้านคน

จนถึงวันนี้ (26 มกราคม พ.ศ.2558) คณะพระธุดงค์ได้จาริกแล้ว รวมระยะทาง 386 กิโลเมตร โดยคณะสงฆ์ได้ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก, ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์, วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับองค์กรภาคีกว่า 40 องค์กร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ เสริมสิริมงคลต้อนรับศักราชใหม่ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน ซึ่งคณะพระธุดงค์จะธรรมยาตราผ่านพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร ระยะทางรวม 485 กิโลเมตร

นาวาโทสุรพงษ์ เพชรแท้ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นแห่งความสุข เอฟเอ็ม 91.75 ในฐานะสื่อมวลชน ได้ให้ความเห็นถึงโครงการธุดงค์ธรรมชัยในครั้งนี้ว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี ที่จะทำให้ประชาชนเข้าถึงพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น และควรที่จะดำเนินการโครงการนี้ต่อไป และให้ทำทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วถึงประชาชนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ตนเองยังได้นำสปอต ประชาสัมพันธ์โครงการธุดงค์ธรรมชัยในสถานีวิทยุคลื่นแห่งความสุข เอฟเอ็ม 91.95 อีกด้วย เพื่อให้ประชาชนได้มาเอาบุญใหญ่ด้วยการต้อนรับคณะพระธุดงค์ 1,130 รูป ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชน และติดต่อสอบถามรายละเอียดผ่านทางสถานีวิทยุอย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ: วันที่เสาร์ที่ 24 มกราคม คณะพระธุดงค์ได้ธรรมยาตรา โดยมีจุดเริ่มต้นที่ อบต.คลองมะเดื่อ มีจุดหมายปลายทางที่ อบต.ท่าทราย, วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม คณะพระธุดงค์ได้ธรรมยาตรา โดยมีจุดเริ่มต้นที่ อบต.ท่าทราย มีจุดหมายปลายทางที่มหาวิทยาลัยธนบุรี

บทความที่เกี่ยวข้อง:

บทความอื่นๆในหมวดนี้