ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร วันที่ 22 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร วันที่ 22

ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร วันที่ 22

วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2558 เป็นวันที่ 22 ของการเดินธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 4 พิธีกรรมในภาคใช้ เริ่มด้วยพิธีถวายภัตตาหารแด่คณะพระธุดงค์ จำนวน 1,130 รูป ซึ่งมีเจ้าผู้ใจบุญมาร่วมถวายภัตตาหารกันอย่างคับคั่ง โดยได้รับเกียรติจากนายอิทธิพล ชื่นพินิจ ปลัดอาวุโสอำเภอสามพราน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน บรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปีติ คณะเจ้าภาพได้นำภัตตาหารหลากหลายชนิด จัดเตรียมอย่างปราณีต มาร่วมถวายแด่คณะพระธุดงค์

ในเวลาประมาณ 9.00 น. คณะพระธุดงค์ได้ธรรมยาตราจากสนามกีฬาโรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลัย มุ่งหน้าสู่ที่พักระหว่างทางแห่งแรก คือ วัดอ้อมน้อย โดยพระครูสาคร เขมวํโส เจ้าอาวาสวัดอ้อมน้อย เมตตาให้ใช้สถานที่เป็นจุดพักระหว่างทาง ซึ่งมีศรัทธาสาธุชนและนักเรียนจำนวนมาก มารอให้การต้อนรับคณะพระธุดงค์ อาทิ นักเรียนจากโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ ซึ่งทุกคนต่างตั้งใจที่จะมาต้อนรับคณะพระธุดงค์ โดยได้ฝึกซ้อมท่องบทสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีมาเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังมีนักเรียนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ ได้ออกมาต้อนรับคณะพระธุดงค์ด้วยเช่นกัน อาทิ  ศูนย์เด็กเล็กยายชา และโรงเรียนวัดสรรเพชร รวมทั้งชาวบ้านและพนักงานของบริษัทห้างร้านต่างๆ ก็ออกมารอต้อนรับพระธุดงค์ด้วย

คณะพระธุดงค์ได้ธรรมยาตรามาถึงจุดพักระหว่างทางแห่งที่ 2 คือ วัดราษฏร์บำรุง ในเวลาประมาณ 15:30 น. และได้มุ่งหน้าสู่จุดหมายปลายทางของวันนี้ คือ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ จังหวัดสมุทรสาคร ตลอดเส้นทางที่คณะพระธุดงค์ได้ธรรมยาตราผ่าน ไม่เพียงแต่ชาวไทยเท่านั้นที่มาร่วมต้อนรับคณะพระธุดงค์ ชาวต่างชาติก็ให้ความสนใจมาร่วมต้อนรับคณะพระธุดงค์ด้วยเช่นเดียวกัน

โครงการธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเมพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 4 ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี ในแต่ละวันมีผู้มารอต้อนรับคณะพระธุดงค์เป็นจำนวนมาก คณะกรรมการจัดงานเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการปลูกฝังศีลธรรมและสัมมาทิฏฐิต่อประชาชน จึงขยายเวลาจากเดิม วันที่ 2 – 28 มกราคม มาเป็น วันที่ 2 – 31 มากราคม พ.ศ.2558 ซึ่งคาดว่าเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ จะมีประชาชนเข้าร่วมมากกว่า 2 ล้านคน

บทความที่เกี่ยวข้อง:

บทความอื่นๆในหมวดนี้