ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร วันที่ 12 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร วันที่ 12

ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร วันที่ 12

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2558 เป็นวันที่ 12 ของการเดินธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 4 คณะพระธุดงค์ธรรมยาตราจากจุดเริ่มต้น โรงสีขุนศรี อำเภอไทยน้อย จังหวัดนนทบุรี ในเวลาประมาณ 8.30 น. มุ่งสู่มีจุดหมายปลายทาง วัดบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี และพักระหว่างทางที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง รวมระยะทาง 25 กิโลเมตร

ตลอดเส้นทาง พระธุดงค์ทุกรูปได้ทำตามหลักวิชชา คือ ใจมองกลาง ตามองทาง พร้อมกับภาวนา “สัมมา อะระหัง” สายตามุ่งมั่นตั้งใจเพื่อเอาชนะกิเลสที่เกิดขึ้นภายในตัว อีกทั้งกิริยาท่าทางที่สงบเสงี่ยมสง่างามของคณะพระธุดงค์ ยังส่งผลให้สาธุชนที่ได้พบเห็นต่างปลื้มปีติ สร้างความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาให้แก่ผู้ที่ยังมิได้เลื่อมใส และสร้างความเลื่อมใสให้ยิ่งๆขึ้นไปแก่ผู้ที่เลื่อมใสแล้ว บางท่านถึงกับหลั่งน้ำตาแห่งความปีติ บางท่านก็นำภาพของบรรพบุรุษและญาติพี่น้องที่เสียชีวิตไปแล้วมาต้อนรับคณะพระธุดงค์ด้วย

ในโอกาสนี้ นายอานนท์ ฐานวิชชานนท์ ผู้จัดการบริษัทโรงสีเอกไรชี จำกัด เมื่อทราบว่าจะมีคณะพระธุดงค์เดินผ่าน ก็ได้ชักชวนให้พนักงานในบริษัทออกมาต้อนรับคณะพระธุดงค์เป็นจำนวนมาก ทุกคนต่างพนมมือพร้อมทั้งเปล่งเสียงสาธุการ ตลอดเส้นทางที่คณะพระธุดงค์เดินผ่าน

บทความที่เกี่ยวข้อง:

บทความอื่นๆในหมวดนี้