ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร วันที่ 11 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร วันที่ 11

ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร วันที่ 11

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2558 เป็นวันที่ 11 ของการเดินธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 4 มีจุดเริ่มต้นที่วัดผาสุการาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีจุดหมายปลายทางที่โรงสีขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี มีจุดพักระหว่างทางที่โรงสีณรงค์พานิช รวมระยะทาง 17 กิโลเมตร โดยตลอดระยะทางที่คณะพระธุดงค์จำนวน 1,130 รูป ธรรมยาตราผ่านไปนั้น มีศรัทธาสาธุชนและนักเรียนได้พร้อมใจกันมาร่วมโปรยกลีบดอกดาวรวย (ดอกดาวเรือง) เพื่อต้อนรับคณะธุดงค์ ตามหลักอปจายนมัย คือ การอ่อนน้อมถ่อมตน เหมือนดั่งเช่นสมัยพุทธกาล อีกทั้งเพื่อเป็นการถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ เสริมสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว

นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม ที่มีคุณธรรมพื้นฐานเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริง และการเดินธุดงค์ยังได้มุ่งประโยชน์ 3 ประการ คือ

  1. มุ่งประโยชน์ต่อพระภิกษุที่เดินธุดงค์
  2. มุ่งประโยชน์ต่อชาวพุทธ
  3. มุ่งเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

ทำให้สังคมไทยสงบสุขร่มเย็นด้วยบารมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้สมกับที่นานาประเทศเลือกประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก

สำหรับวันนี้ นอกจากศรัทธาสาธุที่เดินทางมาจากทั่วประเทศ ตั้งแต่ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคอีสาน กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้ว ยังมีศรัทธาสาธุชนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เดินทางมาต้อนรับคณะพระธุดงค์อย่างเนืองแน่นตลอดเส้นทาง บรรยากาศเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม เสียงสาธุการดังกึกก้อง จนถึงวันนี้ คณะพระธุดงค์จาริกแล้ว เป็นระยะทางกว่า 160 กิโลเมตร

ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 4 (วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2558)

วัดบางน้อยใน – วัดผาสุการาม

ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 4 (วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2558)

วัดผาสุการาม – โรงสีขุนศรี

บทความที่เกี่ยวข้อง:

บทความอื่นๆในหมวดนี้