ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร วันที่ 9 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร วันที่ 9

ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร วันที่ 9

คณะพระธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้ออกเดินธุดงค์เป็นวันที่เก้า โดยมีจุดเริ่มต้นที่วัดสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จุดหมายปลายทางที่วัดบางน้อยใน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2558 เป็นวันที่เก้าของการเดินธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนทสโร) มีจุดเริ่มต้นที่วัดสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี มีจุดหมายปลายทางที่วัดบางน้อยใน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีจุดพักระหว่างที่วัดใหม่พิบูรณ์ผล รวมระยะทาง 14.2 กิโลเมตร โดยตลอดเส้นทางได้มีพุทธศาสนิกชนมาให้การต้อนรับอย่างเนืองแน่น

ในวันนี้ยังเป็นวันสำคัญของเด็ก คือ วันเด็กแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ใหญ่ให้ความสำคัญแก่เด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติ มีการจัดกิจกรรมตามสถานที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อให้เด็กไปเที่ยวชม เป็นการสร้างความรู้เพิ่มพูนปัญญาและมองอนาคตตัวเองให้กับชีวิตในภายภาคหน้า แต่มีเยาวชนอีกไม่น้อยที่ได้ตัดสินใจที่จะทำสิ่งดีๆให้กับตนเองในทางสร้างสรรค์และสร้างบุญให้กับตนเอง ด้วยการเดินทางมาจากทั่วประเทศเพื่อมาต้อนรับคณะพระธุดงค์จำนวน 1,130 รูป ถือเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับชาวโลก และเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนตลอดไปด้วยสองมือน้อยๆของเยาวชนเหล่านี้

บทความที่เกี่ยวข้อง:

บทความอื่นๆในหมวดนี้