ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปาง จัดพิธีทอดผ้าป่า :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปาง จัดพิธีทอดผ้าป่า

ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปาง จัดพิธีทอดผ้าป่า

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 คณะกัลยาณมิตรจังหวัดลำปาง ได้ร่วมกันจัดงานบุญพิธีทอดผ้าป่า และปลูกดาวรวย เพื่อต้อนรับพระธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร ภายในงาน พระอาจารย์ชาญจิตร์ ญาณยุตฺโต ประธานสงฆ์ นำสาธุทุกท่านปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใส ก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป่าสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปาง โดยมี กัลยาณมิตรดุลยภพ วัฒนานนท์ เป็นประธานทอดผ้าป่า, กัลยาณมิตรสมศักดิ์ – กัลยาณมิตรลัดดาวัลย์ นนท์เดชกูล นำกล่าวถวายสังฆทาน, กัลยาณมิตรสมพล – กัลยาณมิตรเจริญศรี อย่างตระกูล นำกล่าวถวายจตุปัจจัยไทยธรรม

ในโอกาสนี้พระอาจารย์ชาญจิตร์ ญาณยุตฺโต ได้ให้ธรรมมะ ความว่า “...การที่เรามาปฏิบัติธรรมสร้างบุญบารมี ทั้งหมดนี้เราทำเพื่อตัวเราเอง เป็นการออกแบบชีวิตของตัวเราข้ามชาติ เพราะทุกคนจะพบกับความสุขและความสำเร็จได้ต้องมีบุญเท่านั้น บางคนอาจคิดว่าใครมีการศึกษาสูง จึงจะสำเร็จนั้นไม่ถูก เพราะบางคนจบการศึกษามาอาจจะยังไม่มีงานทำ ฉะนั้น การศึกษาสูงเพียงอย่างเดียวไม่พอ ต้องมีบุญ ดังนั้น เราจึงต้องสร้างบุญ...”

นอกจากนี้ พระอาจารย์ชาญจิตร์ ญาณยุตฺโต ยังได้กล่าวว่า “ขณะนี้กระแสแห่งความดีที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพญาณมหามุนี ที่ได้ดำริโครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูปทั่วไทย และโครงการเดินธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร ได้เกิดกระแสไปยังต่างประเทศ ยกตัวอย่างที่เมืองทวาย ประเทศพม่า ได้ขอให้ทางวัดพระธรรมกาย ไปช่วยจัดงานตักบาตร 3,000รูป, พระเดินธุดงค์ 1,000รูป และจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีมากๆ ที่เราควรภาคภูมิใจที่มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นผู้นำหาบุญใหญ่ให้เราและชาวโลก ต่อไปเป็นที่เชื่อแน่ว่าพระพุทธศาสนาจะขยายไปทั่วโลก”

จากนั้น ทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมเทฐานรากอาคารอเนกประสงค์ เป็นที่ใช้ในการต้อนรับบริการ ประสานงาน งานบุญและปฏิบัติธรรม ซึ่งอยู่ด้านหน้าอาคารปฏิบัติธรรม ก่อนที่จะได้ร่วมมือร่วมใจปลูกดาวรวย เพื่อต้อนรับพระธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 2 – 28 มกราคม พุทธศักราช 2558

บทความที่เกี่ยวข้อง: ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปาง

บทความอื่นๆในหมวดนี้