พระมหาเจดีย์ทัตตชีโว :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พระมหาเจดีย์ทัตตชีโว

พระมหาเจดีย์ทัตตชีโว

ขอเชิญร่วมพิธีโปรยทรายและตอกเสาเข็มมหามงคลเป็นปฐมเริ่มสร้าง “พระมหาเจดีย์ทัตตชีโว” ณ ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2557

ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี ขอเชิญสาธุชนทั้งในและต่างประเทศ ร่วมพิธีบุญใหญ่ สร้าง “พระมหาเจดีย์ทัตตชีโว” เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และถวายเป็นกตัญญูบูชาแด่พระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) ในวาระอายุวัฒนามงคล 74 ปี

พระมหาเจดีย์ทัตตชีโว สร้างขึ้นโดยใช้สถาปัตยกรรมพุทธศิลป์ประยุกต์ เป็นเจดีย์ทรงดวงบัว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการบังเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนา และการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีความสูง 15 เมตร สร้างขึ้นบนพื้นที่ของศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี ซึ่งใช้ในการอบรมและปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสามเณร รวมทั้งอบรมศีลธรรมแก่สาธุชนและเยาวชนในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง

ภาพจำลอง พระมหาเจดีย์ทัตตชีโว (คลิกเพื่อชมภาพขนาดใหญ่)

โดยในวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2557 เวลา 14.00 น. เป็นพิธีทอดผ้าป่าสร้างศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี และเวลา 16.00 น. เป็นพิธีโปรยทรายและตอกเสาเข็มมหามงคลเป็นปฐมเริ่ม เพื่อสร้าง “พระมหาเจดีย์ทัตตชีโว” เป็นกตัญญูชาบูชาครู ตามหลักมงคลชีวิต คือ การบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด รวมทั้ง เพื่อเป็นการประกาศคุณพระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) ที่ได้ทุ่มเทพลิกผืนแผ่นดินตั้งแต่รุ่นบุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกาย เทศนา อบรมพร่ำสอน ตั้งแต่ธรรมทายาทรุ่นแรกจนถึงปัจจุบัน ประคับประคองและสนับสนุน พระภิกษุ, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา, สาธุชน รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ดูแลทุกศูนย์สาขาทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกของวัดพระธรรมกาย กว่า 130 แห่ง

“พระมหาเจดีย์ทัตตชีโว” มีกำหนดสร้างเสร็จภายใน 3 เดือน และกำหนดพิธีฉลองในวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2557 ในวาระอายุวัฒนมงคล 74 ปี ของพระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

แผนที่แสดงเส้นทางไปศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี (คลิกเพื่อชมภาพขนาดใหญ่)

 

บทความอื่นๆในหมวดนี้