พิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี

พิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

ประดิษฐาน ณ วัดสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

English language

ขอเชิญสาธุชนทุกท่าน ร่วมพิธีตักบาตรพระ 12,600 รูป ณ ถนนเณรแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2556 และร่วมพิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ประดิษฐาน ณ วัดสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2556 ณ พระอุโบสถ วัดสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

กำหนดการ วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2556

ภาคเช้า พิธีตักบาตรพระ 12,600 รูป ณ ถนนเณรแก้ว จังหวัดสุพรรณบุรี

06.00 น. - สาธุชนนั่งประจำพื้นที่ตักบาตร
06.30 น.

- ประธานบุญพิธี จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย

- พิธีกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ, อาราธนาศีล / รับศีล

- ตัวแทนคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงาน / ประธานบุญพิธีกล่าวเปิดงาน

06.50 น.

- พิธีกล่าวคำถวายสังฆทาน และไทยธรรม

- ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา / ให้พร

07.30 น. - คณะสงฆ์แปรแถวรับบิณฑบาต
08.30 น. -เสร็จพิธีตักบาตร

 

หมายเหตุ 8.30 - 9.30 น. สาธุชนเดินทางไปร่วมต้อนรับคณะพระธุดงค์อัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ตามเส้นทางเดินธุดงค์

ภาคสาย พิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร เวียนรอบเมืองสุพรรณบุรี

09.30 น. - คณะพระธุดงค์ 1,000 กว่ารูป เริ่มเดินธุดงค์ออกจากจุดเริ่มต้น โรงเรียนสุพรรณภูมิ
12.30 น. - คณะพระธุดงค์ 1,000 กว่ารูป เดินทางถึงวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
 
กำหนดการ วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2556

ภาคเช้า  พิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร จากวัดอัมพวัน ไป วัดสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี (ผ่านตลาดบางลี่)

10.00 น. - คณะพระธุดงค์ 1,000 กว่ารูป ออกเดินทางจากวัดอัมพวัน
12.30 น. - คณะพระธุดงค์ 1,000 กว่ารูป เดินทางถึงวัดสองพี่น้อง

 

ภาคบ่าย  พิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร จากเทวรถสู่หน้าพระอุโบสถ วัดสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

15.30 น. - คณะสงฆ์, เจ้าภาพ และสาธุชนผู้มีบุญ พร้อมประจำพื้นที่
15.45 น.

- พิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร จากเทวรถสู่หน้าพระอุโบสถ

- ตัวแทนสาธุชนกดปุ่มอัญเชิญรูปหล่อพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร

- พระมหาเถระเจริญพระพุทธมนต์

16.00 น. - เสร็จพิธี

 

ภาคเย็น  พิธีเปิดม่านมงคลรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร

16.50 น. - คณะสงฆ์ เจ้าภาพ และสาธุชนผู้มีบุญ พร้อมประจำพื้นที่ ณ วัดสองพี่น้อง
17.00 น.

พิธีกรรม ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

- พระเทพญาณมหามุนี ประธานสงฆ์ เดินทางถึงศูนย์กลางพิธี ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล

- พระเทพญาณมหามุนี นำบูชาพระรัตนตรัย / นำนั่งสมาธิ

17.30 น.

- พระเทพญาณมหามุนี กล่าวเชิญตันแทนสาธุชนกดปุ่มประกอบพิธีเปิดม่านมงคล พระมงคลเทพมุนี

พิธีกรรม ณ วัดสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

- พระเทพสุวรรณโมลี เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดกรวยสักการะรูปหล่อทองคำ พระมงคลเทพมุนี

- คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

17.40 น.

- พระเทพญาณมหามุนี นำอธิษฐานจิต / นำแผ่เมตตา / นำบูชาพระรัตนตรัย

- พระเทพญาณมหามุนี กล่าวขอบพระคุณพระมหาเถระที่มาร่วมงาน

17.50 น. - เสร็๋จพิธีกรรม ณ วัดพระธรรมกาย

พิธีจุดประทีปบูชาพระมงคลเทพมุนี  (สด จนฺทสโร)  พระผู้ปราบมาร

18.00 น.

- ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานสงฆ์ สักการะรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี

- พระภาวนาวิริยคุณ ถวายสักการะแด่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ เตรียมพานธูปเทียนแพ พานดอกไม้

- ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ประทานสัมโมทนียกถาแด่สาธุชนผู้มีบุญ

18.30 น. - สาธุชนนั่งสมาธิร่วมกัน เตรียมเข้าสู่พิธีจุดประทีปบูชาพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
18.45 น. - พระเทพสุวรรณโมลี เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี นำกล่าวคำถวายประทีป บูชาพระมงคลเทพมุนี
18.50 น. - คณะพระเถระจุดประทีปเอก 7 ดวง พร้อมด้วยสาธุชนจุดประทีปบูชาพระมงคลเทพมุนี
19.00 น.

- พระเทพสุวรรณโมลี นำอธิษฐานจิต / แผ่เมตตา

- พิธีปล่อยโคมลอย

- บูชาพระรัตนตรัย

19.15 น. - เสร็จพิธี

 

กรุณาแต่กายด้วยชุดสีขาวมาร่วมพิธี เพื่อเป็นการบูชาพระรัตนตรัย และเป็นการแสดงความเคารพต่อพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

บทความที่เกี่ยวข้อง: วัดสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

บทความอื่นๆในหมวดนี้