ประมวลภาพ พิธีทอดกฐินธรรมชัย พุทธศักราช 2555 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ประมวลภาพ พิธีทอดกฐินธรรมชัย พุทธศักราช 2555

วันมหาปีติเริ่มต้นขึ้นด้วยพิธีตักบาตร แด่พระภิกษุ – สามเณร ณ สภาธรรมกายสากล บริเวณซึ่งเคยเป็นสถานที่ตั้งบ้านแก้วเรือนทองของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง บรรดาผู้มีบุญจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต่างพากันมาสั่งสมบุญตั้งแต่เช้าตรู่ ในภาคสายเป็นพิธีบูชาข้าวพระ และนั่งสมาธิ เพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ในวันนี้

พิธีกฐินธรรมชัย ประจำปี พุทธศักราช 2555 เริ่มขึ้นในภาคบ่าย เมื่อขบวนอัญเชิญผ้าไตรบรมจักรพรรดิ เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ท่ามกลางความปลื้มปีติในบุญของผู้มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เสียงสาธุการดังกึงก้อง วันนี้ ทุกคน คือ ผู้ชนะ ชนะความตระหนี่ ด้วยการสละทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความยากลำบาก นำมาสร้างมหาทานบารมี เพื่อเป็นเสบียงบุญ ติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติ

ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่าน

 

รับชมวิดีโอ ทบทวนบุญ กฐินธรรมชัย พ.ศ.2555

 

บทความที่เกี่ยวข้อง:

บทความอื่นๆในหมวดนี้