กำหนดการพิธีถวายกองทุนยารักษาโรค เนื่องในวันธรรมชัย 2555 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

กำหนดการพิธีถวายกองทุนยารักษาโรค เนื่องในวันธรรมชัย 2555

ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่าน ร่วมพิธีถวายกองทุนยารักษาโรค, กองทุนเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์, กองทุนรักษาพระภิกษุ – สามเณรอาพาธ เพื่อบูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เนื่องในวันธรรมชัย (27 สิงหาคม พ.ศ.2555) ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2555 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

กำหนดการพิธีถวายกองทุนยารักษาโรค, กองทุนเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์,

กองทุนรักษาพระภิกษุ - สามเณรอาพาธ เนื่องในวันธรรมชัย

 

08.00 น. ลงทะเบียนรับบัตรเจ้าภาพถวายกองทุนยาฯ
09.45 น.

- คณะสงฆ์เจริญพุทธมนต์

- พิธีกล่าวคำถวายกองทุนยารักษาโรค

- พิธีกล่าวคำถวายกองทุนเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์

- พิธีกล่าวคำถวายกองทุนรักษาพระภิกษุ – สามเณรอาพาธ

- พิธีกล่าวคำอธิษฐานจิต

- พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

- คณะสงฆ์ให้พร

11.00 น. เสร็จพิธี

 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่า...

"ภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดมีความประสงค์จะปฏิบัติบำรุงเรา ขอให้ปฏิบัติบำรุงภิกษุอาพาธเถิด"

รับชมวิดีโอ ถวายกองทุนยาฯ เนื่องในวันธรรมชัย

บทความอื่นๆในหมวดนี้