กำหนดการวันครูวิชชาธรรมกาย 2554 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

กำหนดการวันครูวิชชาธรรมกาย 2554

ในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2554 นี้ ทางวัดพระธรรมกาย และศิษยานุศิษย์ของ พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ทั่วโลก ต่างได้จัดให้มีพิธีฉลองวันครูวิชชาธรรมกายขึ้นเป็นประจำเ หมือนอย่างทุกปีที่ผ่านมา

กำหนดการวันครูวิชชาธรรมกาย

พิธีภาคเช้า ปฏิบัติธรรม / พิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ณ สภาธรรมกายสากล

 • ๐๘.๔๐ น. สาธุชนร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า
 • ๐๙.๓๐ น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
 • ประธานสงฆ์จุดเทียน-ธูป / นำบูชาพระรัตนตรัย / เปิดกรวยบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย / นำนั่งสมาธิ
 • ๑๐.๔๕ น. ประธานสงฆ์นำกล่าวคำบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
 • เสร็จพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
 • ๑๑.๐๐ น. พิธีภัตตาหารเป็นสังฆทาน
 • ๑๑.๑๕ น. เสร็จพิธีภาคเช้า

พิธีภาคบ่าย ปฏิบัติธรรม / พิธีปิดแผ่นทองรูปหล่อทองคำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายเป็นปฐมเริ่ม / พิธีมอบผ้าไตรบรมจักรพรรดิ / รับถวายปัจจัยบูชาธรรม

 • ๑๓.๑๕ น. คณะสงฆ์ และสาธุชน ร่วมสวดมนต์บทสรรเสริญคุณ “พระมงคลเทพมุนี”
 • ๑๓.๓๐ น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
 • ประธานสงฆ์นำนั่งสมาธิ / นำอธิษฐานจิตปิดแผ่นทอง / ประกอบพิธีปิดแผ่นทองรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายเป็นปฐมเริ่ม
 • ๑๔.๓๐ น. ประธานสงฆ์มอบผ้าไตรบรมจักรพรรดิให้แก่เจ้าภาพผู้มีบุญ / รับถวายปัจจัยบูชาธรรม / กล่าวให้โอวาท
 • ๑๕.๓๐ น. - เสร็จพิธี / พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ เดินทางกลับ
 • ๑๕.๔๐ น. สาธุชนผู้มีบุญ ร่วมกันปิดแผ่นทองรูปหล่อทองคำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย