กิจกรรม :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ข้อมูลล่าสุดในหมวดนี้
ธุดงค์ กับ ดอกไม้
2 มกราคม พ.ศ. 2556

วัตถุประสงค์การเดิน “ธุดงค์ในเมือง” ไม่ต่างจากการเดินธุดงค์ในป่า เดินในป่าสู้กับกิเลสในตัวและอันตราย รอบด้าน แต่เดินในเมืองก็สู้กับกิเลสในตัว แล้วยังต้องฝ่ากิเลสของคนอื่นด้วย และมีวัตถุประสงค์เสริม อาทิ เดินเพื่อฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ธรรม เพื่อให้ตระหนักรู้ในธรรมะของ พระพุทธเจ้า, เดินใน 6 จังหวัดภาคกลางที่เคยประสบอุทกภัย เพื่อความเป็นสิริมงคลในพื้นที่

read more
วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ดาวแห่งความดี ครั้งที่ 7
8 ธันวาคม พ.ศ. 2555

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2555 เป็น “วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 7” ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี เพื่อร่วมกิจกรรมประเมินมาตรฐานศีลธรรม คาดว่าจะมีเด็กดีวีสตาร์เดินทางมาร่วมงานไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านคน

read more
ประมวลภาพ พิธีทอดกฐินธรรมชัย พุทธศักราช 2555
7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ประมวลภาพ พิธีทอดกฐิน ประจำปีของวัดพระธรรมกายกาย วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

read more
กฐินธรรมชัย พุทธศักราช 2555
4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

โครงการสร้างวัด สร้างพระ สร้างคน ซึ่งเรียกสรุปโดยรวมว่า “สร้างทุกสิ่ง” ล้วนเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระศาสนา ซึ่งที่ผ่านๆมา โครงการต่างๆสามารถดำเนินการลุล่วงไปได้เป็นอย่างดี ด้วยแรงศรัทธาชองมหาชนที่ให้การสนับสนุนทั้งในด้านกำลังกาย กำลังใจ และกำลังทรัพย์

read more
กฐินธรรมชัย สร้างทุกสิ่ง พ.ศ.2555
16 ตุลาคม พ.ศ. 2555

บุญทอดกฐิน เป็นบุญพิเศษที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำริขึ้น แล้วทรงมีพระบรมพุทธานุญาต ให้ถวายผ้ากฐินแด่พระภิกษุทั้งหลายที่จำพรรษากาลครบถ้วนสามเดือน และยังมีข้อกำหนดอื่นหลายประการ โดยเฉพาะข้อกำหนดให้แต่ละวัดจะรับกฐินและกรานกฐินได้เพียงปีละครั้งเดียวเท่านั้น

read more
ประมวลภาพ ตักบาตรดอกเข้าพรรษา จ.สระบุรี 2555
18 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สืบเนื่องจากวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จังหวัดสระบุรี ได้มีประเพณีการตักบาตรดอกเข้าพรรษา ในช่วงเข้าพรรษาของทุกปี และในปีนี้ได้จัดพิธีตักบาตรดอกเข้าพรรษา และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ 3,000 รูป เพื่อความสงบร่มเย็น และเป็นสิริมงคลแก่แผ่นดินไทย เฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

read more
ภาพที่ไม่ได้วาดบนถนนอโศกมนตรี (7 ก.ค. 2555)
14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การรวมตัวกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ตลอดถึงการถวายข้าวสารอาหารแห้งของชาวกรุงเทพมหานคร เขตวัฒนาและสุขุมวิท ในครั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือแบ่งปันให้แก่คณะสงฆ์ ทหาร ตำรวจ ครูและประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ความไม่สงบ มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2547

read more
ปีติสุขหล่อเลี้ยงใจ (วันสมาธิโลก 2555)
8 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ประมวลภาพ วันสมาธิโลก ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2555

read more
กำหนดการตักบาตรพระ เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555
30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กำหนดการตักบาตรพระ เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555 ในโครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และนำข้าวสารอาหารแห้งไปช่วยเหลือแด่คณะสงฆ์ 323 วัด ทหาร ตำรวจ ครู นักเรียน และประชาชน ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้ประสบภัยทั่วประเทศ

read more
กำหนดการวันสมาธิโลก 2555
23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันสมาธิโลกในปีนี้ ตรงกับวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2555 ด้วยเหตุนี้ ในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2555 นอกจากพิธีบูชาข้าวพระ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนแล้ว ยังมีบุญใหญ่เนื่องในวันสมาธิโลกด้วย

read more
กำหนดการตักบาตรพระ ถนนอโศกมนตรี
5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ขอเชิญสาธุชนทุกท่าน ร่วมงานตักบาตรพระ 12,600 รูป ถวายเป็นพุทธบูชา ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ถนนอโศกมนตรี (หน้าห้างเทอร์มินอล 21) กรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตั้งแต่เวลา 5.30 น. เป็นต้นไป

read more
สักครั้งในชีวิต เพื่อพระพุทธศาสนา
26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

คณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน ร่วมกับ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร, วัดพระธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย, สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย, ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และองค์กรภาคีต่างๆ ได้ร่วมกันจัด "โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย"

read more
แถลงข่าว ตักบาตรพระ 12,600 รูป - “ชงโค” ร่วมตักบาตร
26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ส่งเสริมวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง รวมถึงสืบสานอริยประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ และนำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากโครงการตักบาตร ไปช่วยเหลือคณะสงฆ์ 286 วัด, ครู, ทหาร, ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทั้งนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศ

read more
ตักบาตรพระ 12,600 รูป เทอร์มินอล 21
21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมพิธีตักบาตรพระ 12,600 รูป “ถวายเป็นพุทธบูชา” ในเทศกาลเข้าพรรษา และ ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 05.30 - 07.30 น. ณ ถนนอโศกมนตรี บริเวณศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 กรุงเทพมหานคร

read more
อุบลราชธานี ฉลองปีพุทธชยันตี จัดตักบาตรพระ 12,600 รูป
14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2555 ที่ผ่านมา จังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีตักบาตรพระ 12,600 รูป ณ ถนนรอบสนามทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และร่วมเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

read more
กมธ.ศาสนาฯ จัดแถลงข่าวบวชพระเข้าพรรษา 1 แสนรูป ฉลองพุทธชยันตี
8 มิถุนายน พ.ศ. 2555

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 10.30 น. ที่ห้องแถลงข่าว อาคาร 1 รัฐสภา คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย, ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์, องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก, วัดพระธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย และอีกกว่า 40 องค์กรภาคี จัดแถลงข่าวโครงการอุปสมบทหมู่ภาคเข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย

read more
อุปสมบทหมู่ภาคเข้าพรรษา พ.ศ.2555
5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ขอเชิญชายแท้ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอุปสมบทภาคหมู่เข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย บวชฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการบวช ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม – 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2555

read more
กำหนดการวันวิสาขบูชา พ.ศ.2555
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายได้จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณและเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันวิสาขบูชา ด้วยการเชิญชวนพุทธบริษัททั้ง 4 มาทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา และประกอบพิธีเวียนเทียนในภาคค่ำ น้อมถวายเป็นพุทธบูชา เป็นประจำทุกปี โดยในปี พ.ศ.2555 มีกำหนดการกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

read more
วันคุ้มครองโลก 22 เมษายน 2555 ณ วัดพระธรรมกาย
26 เมษายน พ.ศ. 2555

วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกายได้จัดงานวันคุ้มครองโลกภายใต้คอนเซ็บ (concept) “ธรรมะคุ้มครองโลก” โดยในปีนี้จัดเป็นปีที่ 15 แล้วโดยจัดขึ้นภายใต้คำขวัญขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ยพสล.) ที่ว่า “clean the world clean the mind” หมายความว่า “โลกได้รับการคุ้มครองด้วยดวงใจที่สะอาดบริสุทธิ์”

read more
วันคุ้มครองโลก 22 เมษายน…วันที่โลกถูกคุ้มครองด้วยธรรม
21 เมษายน พ.ศ. 2555

ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นพิษที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น และพบกับภาวะที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหลากหลายรูปแบบอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับมลภาวะทางอากาศ ทางน้ำ หรือการทำลายป่าที่ส่งผลให้เกิดวาตภัย อุทกภัย อย่างไม่ทันตั้งตัว จนก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินต่อประชากรโลกในหลายๆประเทศ

read more