กิจกรรม :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ข้อมูลล่าสุดในหมวดนี้
โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย
16 กันยายน พ.ศ. 2557

การบรรพชาสามเณรทั่วไทย เป็นการสร้างพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมใหม่ให้กับเยาวชน หลังลาสิกขา จึงเป็นการปรับพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยให้เข้าสู่วิถีชีวิตที่ดีงาม เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ เป็นพลเมืองดีของชาติ และเกิดพลังสืบสานพระพุทธศาสนาสืบไป

read more
บวชเพื่ออะไร ?
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ชีวิตสมณะ คือ ชีวิตที่ทรงคุณค่า นานาทัศนะของลูกผู้ชายที่ตัดสินใจสละความสุขทางโลก มุ่งศึกษาธรรมะ เพื่อความสุขที่แท้จริง

read more
บวชพระเข้าพรรษา พ.ศ.2557
23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

โครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย (รุ่นเข้าพรรษา พ.ศ.2557) ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน – 16 ตุลาคม พ.ศ.2557 (รวม 120 วัน) ช่วงที่ 2 สำหรับผู้ที่สามารถอยู่รับกฐิน อบรมระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน – 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 (รวม 137 วัน)

read more
กำหนดการวันคุ้มครองโลก พ.ศ.2557
31 มีนาคม พ.ศ. 2557

กำหนดการวันคุ้มครองโลก วันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ.2557 ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล / มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

read more
บวชพระ 1 แสนรูป
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย และ คำถาม-คำตอบ-เกี่ยวกับการบวช

read more
กำหนดการวันมาฆบูชา พ.ศ.2557
31 มกราคม พ.ศ. 2557

กำหนดการงานบุญใหญ่ วันมาฆบูชา วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี... พิธีมอบโล่พระราชทานฯ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 32 / พิธีมอบโล่วัชรเกียรติยศ โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก (World-PEC) ครั้งที่ 8, พิธีเวียนประทักษิณ, จุดมาฆประทีป

read more
เด็กดีวีสตาร์ ครั้งที่ 8
6 ธันวาคม พ.ศ. 2556

กำหนดการ วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ครั้งที่ 8 วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2556 ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

read more
กำหนดการ ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 3
22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

กำหนดการ “ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 3 วันที่ 2 – 28 มกราคม พ.ศ.2557

read more
กฐินธรรมชัย พ.ศ.2556
21 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมทอดกฐินสามัคคี เพื่อรักษาพุทธประเพณีที่ยาวนานกว่า 2,000 ปี ในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

read more
บวชพระ 1 แสนรูป เข้าพรรษา 2556
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

วัตถุประสงค์ของการบวชมีเพียงประการเดียว คือ ทำพระนิพพานให้แจ้ง ไม่ว่าจะบวชสั้น บวชยาว หรือแม้บวชเพียงวันเดียวก็ตาม การบวชเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง และตั้งใจทำอย่างนั้นจริงๆ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นเนื้อนาบุญ เป็นอายุพระพุทธศาสนา ถูกวัตถุประสงค์ของการบวช บวชอย่างนี้จึงจะมีอานิสงส์มากถึง 64 กัป

read more
กำหนดการวันวิสาขบูชา พ.ศ.2556
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

วันวิสาขบูชาปีนี้ ตรงกับวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่าน ร่วมงานบุญในวันวิสาขบูชา... ตักบาตรพระ, ปฏิบัติธรรม, พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต, พิธีจุดวิสาขประทีปและเวียนประทักษิณรอบมหารัตนวิหารคด ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี เพื่อร่วมกันตรึกระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระปัญญาธิคุณและพระบริสุทธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันวิสาขปุรณมี

read more
วันคุ้มครองโลก 22 เมษายน พ.ศ.2556
11 เมษายน พ.ศ. 2556

ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ “วันคุ้มครองโลก” พิธีมอบปัจจัยช่วยเหลือครู 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พิธีกลั่นโลกแก้วในวันคุ้มครองโลก พิธีถวายมหาสังฆทานพุทธบุตร 24,000 กว่าวัด และพิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย พระผู้ปราบมาร วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2556 ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

read more
โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน พ.ศ.2556
1 มีนาคม พ.ศ. 2556

โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ.2556 อุปสมบทหมู่ธรรมทายาท บูชาธรรม 69 ปี พระเทพญาณมหามุนี (โครงการ 2), อุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย, อุปสมบทครูแก้ว ภาคฤดูร้อน, บรรพชาสามเณร ม.ปลาย ภาคฤดูร้อน, บรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน

read more
วันมาฆบูชา พ.ศ.2556 ณ วัดพระธรรมกาย
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

มาฆปุรณมีบูชา ในค่ำคืนที่ดวงจันทร์กระจ่างฟ้าท่ามกลางมหาสมาคมแห่งผู้มีบุญ รายล้อมด้วยดวงประทีปดารดาษนับแสนดวง เป็นภาพที่ยังความปลื้มปีติเต็มตื้นในดวงใจเกินจะหาถ้อยคำใดมาพรรณนาได้ แม้ในครั้งพุทธกาลที่บังเกิดเหตุอัศจรรย์จะผ่านมาแล้วกว่า 2,500 ปี แต่วันนี้กลับเป็นอีกหนึ่งวันที่พลังของพุทธบริษัท 4 จากทั่วประเทศ จากต่างประเทศ และมหาชนต่างเชื้อชาติต่างภาษา ได้มารวมใจด้วยความเคารพเลื่อมใสในพระรัตนตรัย พร้อมจุดใจภายในให้สว่างไสวด้วยหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนา

read more
กำหนดการวันมาฆบูชา พ.ศ.2556
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่าน ร่วมงานบุญใหญ่วันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2556 พิธีตักบาตรพระ, ปฏิบัติธรรม, พิธีมอบโล่พระราชทานฯ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 31, พิธีมอบโล่วัชรเกียรติยศโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก (World-PEC) ครั้งที่ 7, พิธีถวายโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก คุณนาเดีย ทาร์ซี, พิธีถวายรางวัล Noble Peace Award จาก องค์การยุวพุทธสงฆ์โลก ประเทศศรีลังกา, พิธีเวียนประทักษิณ และจุดมาฆประทีป

read more
ธุดงค์ธรรมชัย ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) จัดขึ้นปีละครั้ง ครั้งนี้เป็นปีที่ 2 ที่จัดขึ้นนี้ ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย และเป็นการปฏิบัติตามหลักในพระพุทธศาสนา คือ พระธุดงค์สมทาน ธุดงควัตร 2 ข้อ ได้แก่ ฉันมื้อเดียวเป็นวัตร กับ อยู่ในเสนาสนะที่เขาจัดให้เป็นวัตร

read more
ธุดงค์...ผู้ปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน เป็นผู้ประเสริฐ
25 มกราคม พ.ศ. 2556

โครงการธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 2 เป็นโครงการที่พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้ดำริขึ้นเพื่อต้องการเทิดพระคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่สด จนฺทสโร วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ซึ่งได้สละชีวิตในการประพฤติปฏิบัติธรรมตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงได้สอนไว้

read more
ทั่วหล้าร่มเย็น พบเห็นพระธุดงค์
16 มกราคม พ.ศ. 2556

ช่วงนี้มีข่าวมหามงคลบังเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรา ที่จะทำให้เราได้โอกาสสั่งสมบุญพิเศษซึ่งหาได้ยากในโลก เพราะได้มีคณะพระธุดงค์จำนวน 1,128 รูป ออกเดินธุดงค์ผ่าน 7 จังหวัด ระหว่างวันที่ 2 – 27 มกราคม พ.ศ.2556 โดยมีรถซึ่งประดิษฐานด้วยรูปหล่อทองคำบริสุทธิ์ของหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) นำหน้าขบวน เป็นการเปิดโอกาสให้สาธุชนได้สักการบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล

read more
ปฐมเริ่ม ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชนียาจารย์ฯ ปีที่ 2
4 มกราคม พ.ศ. 2556

เหตุการณ์อัศจรรย์นับตั้งแต่สร้างภพสร้างโลกปรากฏขึ้นอีกครั้ง เมื่อกองพันเนื้อนาบุญ 1,128 รูป ทุ่มชีพสืบศาสนา ก้าวเดินธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 – 27 มกราคม พ.ศ.2556 รวมระยะเวลา 26 วัน

read more
กิจกรรมเดินธุดงค์ธรรมชัย ประจำปี พ.ศ.2556
2 มกราคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมเดินธุดงคธรรมชัย ประจำปี พ.ศ.2556 ในวันที่ 2 – 27 มกราคม พ.ศ.2556 โดยพระสงฆ์ทั่วประเทศ จำนวน 1,128 รูป เพื่อปลุกกระแสศีลธรรม ขจัดปัดเป่าภัยพิบัติ อุปสรรคต่างๆ เสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ปลูกฝังให้นักเรียนและประชาชนได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่ยกระดับความคิด และจิตใจให้สูงส่งด้วยศีลธรรม ฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธให้กลับคืนสู่บ้าน วัด โรงเรียน อย่างยั่งยืน ฝึกให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนตามหลักธรรม อปจายนมัย ของพระพุทธเจ้า

read more