กิจกรรม :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ข้อมูลล่าสุดในหมวดนี้
วันคุ้มครองโลก พ.ศ.2550
10 เมษายน พ.ศ. 2550

ด้วยความตั้งใจจริงของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ในการที่จะให้พระสงฆ์จากทุกนิกายที่มีอยู่ทั่วประเทศมารวมตัวกัน โดยการปรารภเหตุแห่งการมาร่วมกันสร้างมหาทานบารมีในวาระโอกาสสำคัญของปี ด้วยน้ำใสใจจริงที่จะสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้กับสังฆมณฑล อันจะนำมาซึ่งความผาสุกของโลกต่อไป สาธุชนต่างกระตือรือร้นที่จะมาร่วมเอาบุญ ช่วยจัดเตรียมงานพิธีเฉลิมฉลองในครั้งนี้ เยาวชนชาวพุทธจำนวนมากใช้เวลาในช่วงปิดเทอมมาเป็นกำลังอาสาสมัครอย่างสนุกสนาน แม่ครัวมืออาชีพระดับตะหลิวทองคำหลายต่อหลายท่าน อาสามาช่วยทำอาหารเช้าและเพลถวายพระ 50,000 รูป และเลี้ยงสาธุชนที่จะมาร่วมงานในวันนั้น ซึ่งรวมแล้วคาดว่าจะมาร่วมบุญกันเป็นเรือนแส

read more
พิธีจุดโคมมาฆประทีป พ.ศ.2550
3 มีนาคม พ.ศ. 2550

วัดพระธรรมกายขอเชิญผู้มีบุญทุกท่าน เข้าร่วมมหาสมาคม ในวันมาฆบูชา ซึ่งตรงกับวันเพ็ญ วันที่ 3 มีนาคม ซึ่งทางวัดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีสาธุชนนับแสนจากหลากหลายเชื้อชาติและศาสนาทั่วโลก เดินทางมาร่วมประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ ด้วยการปฏิบัติธรรมร่วมกัน ณ เบื้องหน้าองค์มหาธรรมกายเจดีย์ เพื่อเป็นการบูชาพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ พร้อมทั้งอุทิศบุญกุศลแก่บรรพชน ญาติสนิท มิตรสหาย แผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลาย

read more
ทอดกฐินสามัคคี พ.ศ.2549
5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549

“ทอดกฐิน” อริยประเพณีที่สืบทอดมากว่า 2,500 ปี นับตั้งแต่ครั้งที่พระพุทธองค์ยังทรงมีพระชนม์ชีพอยู่ จวบจนถึงปัจจุบัน ถือเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายทุกยุคทุกสมัยมีความศรัทธาเลื่อมใสว่าเป็น “ยอดของมหากุศล” จะเป็นเหตุให้ผู้ที่ได้มีส่วนในการทอดกฐินนั้น ได้อานิสงส์อันยิ่งใหญ่สุดประมาณ

read more
พิธีทอดกฐิน
15 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การทอดกฐิน เป็นวัฒนธรรมชาวพุทธที่ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานกว่า 2500 ปี บังเกิดขึ้นด้วยเหตุที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำริว่าพระภิกษุสงฆ์มีความลำบากในการหาผ้าจีวร จึงทรงมีพระบรมพุทธานุญาต ให้พระภิกษุรับผ้ากฐินได้เมื่ออยู่จำพรรษาครบ 3 เดือน โดยผู้ถวายภายในกำหนด 1 เดือนนับตั้งแต่วันออกพรรษา

read more