วัดพระธรรมกายออสเตรียจัดพิธีบูชาข้าวพระ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วัดพระธรรมกายออสเตรียจัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายออสเตรียจัดพิธีบูชาข้าวพระ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 03.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) วัดพระธรรมกายออสเตรีย (Wat Buddha Austria) ได้ประกอบพิธีบูชาข้าวพระขึ้นพร้อมๆกับวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี (ตามเวลาในประเทศไทย)

พิธีกรรมในภาคสาย ตั้งแต่เวลา 9.00 น. กัลยาณมิตรประนอม พิมพ์ทอง เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น พระมหาศิลาวุฒิ อโนมชโย นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัตรเช้า และปฏิบัติธรรม ต่อด้วยสาธุชนอาราธนาศีล ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายคิลานเภสัช โดยมี กัลยาณมิตรกีรติ สติดี, กัลยาณมิตรรัตนา ซานท์แนร์ เป็นประธานนำกล่าวคำถาวาย และพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมี กัลยาณมิตรกัญญา สุขกูล, กัลยาณมิตรรุ่งลักขณา ไวนแบร์เกอร์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย

พิธีกรรมภาคบ่าย พระมหาศิลาวุฒิ อโนมชโย นำสาธุชนปฏิบัติธรรม ก่อนจะประกอบพิธีทอดผ้าป่า โดยมี กัลยาณมิตรชนิดดา พลจันทึก, กัลยาณมิตรพรนภา ตองอบ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้น พระมหาศิลาวุฒิ อโนมชโย ได้แสดงพระธรรมเทศนา และมอบของที่ระลึกให้กับสาธุชนผู้มาร่วมงานบุญในครั้งนี้

บทความอื่นๆในหมวดนี้