ศูนย์ปฏิบัติธรรมกัวลาลัมเปอร์จัดพิธีบูชาข้าวพระ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมกัวลาลัมเปอร์จัดพิธีบูชาข้าวพระ

ศูนย์ปฏิบัติธรรมกัวลาลัมเปอร์จัดพิธีบูชาข้าวพระ

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2557 ศูนย์ปฏิบัติธรรมกัวลาลัมเปอร์ (Dhammakaya Meditation Association of Selangor) ประเทศมาเลเซีย จัดพิธีบูชาข้าวพระ มีสาธุชนมาร่วมงานบุญเป็นจำนวนมาก

พิธีกรรมในภาคเช้า เริ่มต้นด้วย พระอาจารย์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า จากนั้นเป็นการประกอบพิธีบูชาข้าวพระ, พิธีถวายภัตตาหารและไทยธรรม โดยมี กัลยาณมิตรเปง เป๊ก เชา แดง, กัลยาณมิตรเจเน็ท โฮ, กัลยาณมิตรยอ ชุน เต๊ก, กัลยาณมิตรศิริวรรณ กอง เป็นผู้นำกล่าวคำถวาย ต่อด้วยคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดบท “ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร”

พิธีกรรมในภาคบ่าย เริ่มด้วยการปฏิบัติธรรม จากนั้นเป็นการร่วมอนุโมทนาบุญกับเจ้าอาวาสและหัวหน้าศูนย์ 161 แห่งของวัดพระธรรมกายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ได้รับมอบ “กองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก”

บทความอื่นๆในหมวดนี้