วัดพระธรรมกายบอสตันจัดสอนการนั่งสมาธิเบื้องต้น :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วัดพระธรรมกายบอสตันจัดสอนการนั่งสมาธิเบื้องต้น

วัดพระธรรมกายบอสตันจัดสอนการนั่งสมาธิเบื้องต้น

วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดสอนการนั่งสมาธิเบื้องต้นให้กับสาธุชน โดยมีสาธุชนหลายท่านที่สนใจการฝึกสมาธิได้เดินทางมาร่วมกิจกรรม เริ่มต้นด้วยการออกกำลังคลายเส้น ก่อนการฝึกนั่งสมาธิ เป็นเวลา 30 นาที ต่อด้วยกัลยาณมิตรเพ็ญประภา เดชะ ได้อ่านธรรมะ (ภาษาอังกฤษ) และแนะนำวัฒนธรรมชาวพุทธเบื้องต้น จากนั้น พระอาจารย์ก่อเกียรติ เหมวํโส ได้อธิบายถึงความหมายของคำว่า “สมาธิ” และแนะนำวิธีการฝึกนั่งสมาธิ เมื่อทุกท่านได้เรียนรู้วิธีการฝึกสมาธิแล้ว พระอาจารย์ก่อเกียรติ เหมวํโส ได้นำทุกท่านนั่งสมาธิเป็นเวลาครึ่งชั่วโมง

หลังจากนั่งสมาธิแล้ว แต่ละท่านได้เล่าประสบการณ์ที่เกิดจากการนั่งสมาธิของตน ซึ่งทุกท่านต่างได้รับความสุขจากการนั่งสมาธิ บางท่านมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดี รู้สึกโล่งโปร่งเบาสบาย ตัวหาย ซึ่งนอกจากจะแบ่งปันประสบการณ์ภายในแล้ว ทุกท่านยังได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกสมาธิเพิ่มเติมอีกด้วย การสอนการนั่งสมาธิในครั้งนี้ สร้างความปีติเบิกบานแก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านโดยถ้วนหน้ากัน

บทความอื่นๆในหมวดนี้