งานบุญถวายกองทุนคิลานเภสัช วัดภาวนาปาล์มบีช :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

งานบุญถวายกองทุนคิลานเภสัช วัดภาวนาปาล์มบีช

งานบุญถวายกองทุนคิลานเภสัช วัดภาวนาปาล์มบีช

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา ลูกพระธัมฯ วัดภาวนาปาล์มบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา  ได้จัดงานบุญถวายกองทุนคิลานเภสัช

วัดภาวนาปาล์มบีชได้จัดพิธีงานบุญวันอาทิตย์ ภายในงานคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันสวดมนต์ และปฏิบัติธรรม กลั่นใจใสๆ เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมี กัลยาณมิตรชาล์ล เฮย์เนส และ กัลยาณมิตรนันยามาศ แฮช เป็นผู้นำกล่าวคำถวาย พร้อมทั้งได้น้อมนำปัจจัยไทยธรรมถวายแด่ประธานสงฆ์ ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตร และถวายภัตตาหารเพลแด่คณะพระภิกษุสงฆ์

พิธีกรรมในภาคบ่าย เริ่มต้นด้วยประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรม รวมใจตรึกระลึกนึกถึงบุญกุศล ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายกองทุนคิลานเภสัช โดยมี กัลยาณมิตรอัครภัค ทราน และ กัลยาณมิตรยอดดรุณี จิตรมาศ เป็นผู้นำกล่าวคำถวาย จากนั้นคณะประธานเจ้าภาพและสาธุชนได้พร้อมเพรียงกันถวายปัจจัยไทยธรรม ร่วมฟังโอวาทและรับพรจากประธานสงฆ์ ด้วยความปลื้มปีติใจกันทุกคน

ลูกพระธัมฯวัดภาวปาล์มบีชขอแบ่งบุญนี้แก่ผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลก

  • วัดภาวนาปาล์มบีช
  • Palm Beach Meditation Center
  • 6080 Pine Drive, Lake worth, FL 33462, USA
  • เจ้าอาวาส: พระปลัดชาติชาย ชาคโร
  • อีเมล: [email protected]
  • โทรศัพท์: + (1)-561-472-7073
  • โทรสาร: + (1)-813-283-0050

บทความอื่นๆในหมวดนี้