พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมาวัด พระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ในนามสมาคม Dhammakaya International Meditation Association กัลยาณมิตรและสาธุชนชาวสวิตเซอร์แลนด์  ได้ร่วมจัดงานทอดกฐินสามัคคีวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์  ประจำปี พ.ศ.2557 โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ในทวีปยุโรปร่วมเป็นเกียรติและเป็นเนื้อนาบุญ

ในภาคเช้า พระอาจารย์นำสาธุชนทุกท่านสวดมนต์ทำวัตรเช้า สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย จากนั้นเป็นพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ต่อด้วยพิธีอาราธนาศีล 5, พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานสงฆ์, พิธีตักบาตร ในภาคบ่าย เริ่มต้นด้วยริ้วขบวนอัญเชิญผ้ากฐินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ นำโดยขบวนธงชาติไทย ธงชาติสวิตเซอร์แลนด์ ธงเมืองเบิร์น ธงธรรมจักร และธงของสมาคม ตามด้วยขบวนประธานเอก คือ กัลยาณมิตรเขมิกา พรีเดอร์เซ่น, กัลยาณมิตรยุพิน ไรม์เพรค์ และกัลยาณมิตรจนา เย็นหอม จากนั้นประธานเอกกล่าวคำอัญเชิญเทวดา และถวายผ้ากฐิน ผู้แทนคณะสงฆ์พิจารณาผ้ากฐิน เจ้าภาพและแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ต่อด้วยพิธีมุทิตาสักการะพระมหาเถระจำนวน 1 รูป และพระเถระจำนวน 1 รูป

นอกจากนี้ ประธานสงฆ์ยังได้มอบของที่ระลึกแด่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จำนวน 6 ท่าน ได้แก่

 1. กัลยาณมิตรดอกไม้ โกเบล
 2. กัลยาณมิตรสุรินทร์ สุขสำราญ
 3. กัลยาณมิตรบัวเผื่อน อาบสุวรรณ
 4. กัลยาณมิตรสะอาด ดอกลิ้นจี่
 5. กัลยาณมิตรสุภาวดี โวลคันเนล
 6. กัลยาณมิตรพัชรพร เพ็ชรนิล

งานในครั้งนี้เป็นที่สนใจของสื่อมวลชนทั้งภายในและภายนอกประเทศสวิสเซอร์แลนด์

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์

 • Wat Phra Dhammakaya Switzerland
 • Gumm11 3508 Arni, Bern, Switzerland
 • เจ้าอาวาส: พระครูภาวนาวิริยกิจ (วิชิต ผาสุกวาโส)
 • อีเมล: [email protected]
 • โทรศัพท์: + (41) 031-7011-121
 • เว็บไซต์: www.dhammakaya.ch

บทความอื่นๆในหมวดนี้