กำหนดการวันคุ้มครองโลก พ.ศ.2557 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

กำหนดการวันคุ้มครองโลก พ.ศ.2557

กำหนดการวันคุ้มครองโลก

วันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ.2557

ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล / มหารัตนวิหารคด

วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

พิธีภาคเช้า

ปฏิบัติธรรม

 • 08.40 น. สาธุชนร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า
 • 09.30 น. พระเทพญาณมหามุนี ประธานสงฆ์ นำบูชาพระรัตนตรัย / นำนั่งสมาธิ
 • 10.30 น. พระเทพญาณมหามุนีมอบปัจจัยช่วยเหลือครู 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ / รับถวายปัจจัยบูชาธรรมร่วมบุญมหาสังฆทาน 30,000 วัดทั่วประเทศ

พิธีกล่าวถวายทองคำ เพื่อหล่อรูปเหมือนคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง / พิธีกล่าวกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

 • 10.50 น. ตัวแทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายทองคำฯ / นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
 • 11.00 น. คณะสงฆ์ให้พร
 • 11.15 น. เสร็จพิธีภาคเช้า

พิธีภาคบ่าย

พิธีกลั่นโลกแก้วในวันคุ้มครองโลก

 • 13.15 น. พระเดชพระคุณพระพรหมเวที กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 8 เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ผู้นำเจริญพระพุทธมนต์ และพระเถรานุเถระ เข้าประจำแท่นพื้นที่นั่ง ณ ศูนย์กลางพิธี
 • 13.30 น. พระเทพญาณมหามุนี กล่าวคำขออนุญาตนำนั่งสมาธิ / นำนั่งสมาธิ

พิธีถวายมหาสังฆทานพุทธบุตร 30,000 วัดทั่วประเทศ และพุทธบุตร 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 • 14.00 น. พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 7 รองแม่กองบาลีสนามหลวง เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
 • 14.05 น. พระเทพญาณมหามุนี น้อมถวายเครื่องสักการะดอกไม้ ธูป – เทียนแพ แด่พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์
 • 14.20 น. ผู้แทนสาธุชนจุดเทียน – ธูป บูชาพระรัตนตรัย / พิธีกร นำบูชาพระรัตนตรัย / นำอาราธนาศีล 5 / นำกราบ / อาราธนาพระปริตร
 • 14.20 น. พระเดชพระคุณพระพรหมเวที เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ผู้นำเจริญพระพุทธมนต์, พระเถรานุเถระ, พุทธบุตร 30,000 วัดทั่วประเทศ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ “บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร”
 • 14.45 น. พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ กล่าวสัมโมทนียกถา
 • 15.00 น. ตัวแทนสาธุชนกล่าวอัญเชิญเทวดา และกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
 • 15.15 น. พระเทพญาณมหามุนีน้อมถวายเครื่องสักการะ จตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระเดชพระคุณพระพรหมเวที และตัวแทนคณะสงฆ์ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ / สาธุชนน้อมถวายปัจจัยไทยธรรม แด่พระเถรานุเถระ, พุทธบุตร 30,000 วัดทั่วประเทศ และพุทธบุตร 323 วัด  4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • 15.25 น. พระเทพญาณมหามุนี กล่าวขอบคุณ พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์, พระเถรานุเถระ, พุทธบุตร 30,000 วัดทั่วประเทศ ที่มาร่วมงาน และกราบอาราธนามาร่วมงาน ในวันคุ้มครองโลก ปี พ.ศ.2558 / ตัวแทนสาธุชนกล่าวคำอาราธนาพระมหาเถระ และพุทธบุตรทุกรูป มาร่วมงาน วันคุ้มครองโลก ปี พ.ศ.2558
 • 15.40 น. พระเดชพระคุณพระพรหมเวที (ผู้นำเจริญพระพุทธมนต์) และคณะสงฆ์ ให้พร
 • 16.00 น. เสร็จพิธีภาคบ่าย

พิธีภาคเย็น

พิธีหล่อรูปเหมือนทองคำ คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ณ บริเวณหน้ารัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล

 • 16.30 น. พระเทพญาณมหามุนี ประธานสงฆ์ นำนั่งสมาธิ / นำอธิษฐานจิตหล่อรูปเหมือนทองคำ คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
 • 17.00 น. ประกอบพิธีหล่อรูปเหมือนทองคำ คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
 • 17.35 น. พระเทพญาณมหามุนี ประธานสงฆ์ นำอธิษฐานจิต / นำแผ่เมตตา / นำบูชาพระรัตนตรัย
 • 18.00 น. เสร็จพิธี

หมายเหตุ

 • หลังเสร็จพิธี จะมีการมอบเหรียญที่ระลึกวันคุ้มครองโลกให้แก่สาธุชนผู้มีบุญที่มาร่วมงาน
 • กรุณาแต่งกายด้วยชุดสีขาวมาร่วมงานเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นการช่วยกันรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ

บทความอื่นๆในหมวดนี้