กำหนดการวันมาฆบูชา พ.ศ.2557 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

กำหนดการวันมาฆบูชา พ.ศ.2557

เลื่อนพิธีบูชาข้าวพระ จากวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ เป็นวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 (วันมาฆบูชา)

กำหนดการวันมาฆบูชา

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557

ณ สภาธรรมกายสากล / มหาธรรมกายเจดีย์

วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

ภาคเช้า

ตักบาตร บริเวณลานธรรม ฝั่งทิศใต้ มหาธรรมกายเจดีย์

 • 06.00 น. พระภิกษุ – สามเณร พร้อมที่บริเวณศูนย์กลางพิธี
 • 06.40 น. เริ่มพิธีตักบาตร
 • พิธีกรนำอาราธนาศีลห้า / ประธานสงฆ์ ให้ศีล
 • ผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
 • พระภิกษุ – สามเณรให้พร / แปรแถวบิณฑบาต
 • 08.30 น. เสร็จพิธีตักบาตร

ภาคสาย

ปฏิบัติธรรม / พิธีบูชาข้าวพระ / พิธีกล่าวคำถวายทองคำ เพื่อหล่อรูปเหมือนคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง / พิธีกล่าวคำถวายดวงประทีป / พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

 • 08.30 น. สาธุชนร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า
 • 09.30 น. พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
 • ประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัย / นำนั่งสมาธิ / นำบูชาข้าวพระ
 • 11.00 น. ผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายทองคำ เพื่อหล่อรูปเหมือนคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
 • ผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายดวงประทีป
 • ผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
 • 11.15 น. เสร็จพิธีภาคเช้า

ภาคบ่าย

พิธีมอบโล่พระราชทานฯ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 32 / พิธีมอบโล่วัชรเกียรติยศ โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก (World-PEC) ครั้งที่ 8

 • 13.00 น. พิธีอัญเชิญโล่พระราชทาน, โล่เกียรติยศทางก้าวหน้า และโล่วัชรเกียรติยศ
 • 13.30 น. พระราชภาวนาจารย์ ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
 • ประธานสงฆ์จุดเทียน – ธูป / นำบูชาพระรัตนตรัย
 • ผู้แทนคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงานที่มาของพิธีมอบโล่พระราชทานฯ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 32 และพิธีมอบโล่วัชรเกียรติยศ World-PEC ต่างประเทศ ครั้งที่ 8 (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
 • พระราชภาวนาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ มอบโล่พระราชทานฯ, โล่รางวัลทางก้าวหน้าครั้งที่ 32
 • พระราชภาวนาจารย์ มอบโล่วัชรเกียรติยศ World-PEC ต่างประเทศแก่ผู้ได้รับรางวัล
 • 14.50 น. เสร็จพิธี

พิธีถวายโล่ประกาศเกียรติคุณ จากมหาวิทยาลัย โอทาโก้ ประเทศนิวซีแลนด์ / พิธีถวายโล่รางวัลผู้นำพุทธศาสนาโลก จากองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก และสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แด่ พระเทพญาณมหามุนี

 • 15.00 น. ผู้แทนคณะผู้จัดงานกล่าวรายงานต่อประธานสงฆ์ (ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ)
 • ผู้แทนคณะผู้จัดงานถวายโล่ประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัล
 • 15.40 น. เสร็จพิธี

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย

 • 15.45 น. พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
 • ประธานสงฆ์นำนั่งสมาธิ / กล่าวให้โอวาท / นำบูชาพระรัตนตรัย
 • 16.30 น. เสร็จพิธี

ภาคค่ำ

พิธีเวียนประทักษิณ / จุดมาฆประทีป ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์

 • 17.50 น. คณะสงฆ์และสาธุชนพร้อมบริเวณศูนย์กลางพิธี
 • 18.00 น. พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
 • ประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัย / นำสั่งสมาธิ
 • ประกอบพิธีจุดมาฆประทีป และเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์
 • ประธานสงฆ์นำกล่าวอธิษฐานจิต / นำแผ่เมตตา / นำบูชาพระรัตนตรัย
 • 20.00 น. เสร็จพิธีภาคค่ำ

หมายเหตุ: กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีขาว เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและร่วมกันรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ

บทความอื่นๆในหมวดนี้