เด็กดีวีสตาร์ ครั้งที่ 8 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

เด็กดีวีสตาร์ ครั้งที่ 8

กำหนดการ

วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 8

“V-Star Change the World”

วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2556

ณ สภาธรรมกายสากล และมหารัตนวิหารคด ชั้น 1, ชั้น 2

วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

 • 16.30 น. เด็กดีวีสตาร์, ผู้ใหญ่ใจดี และแขกผู้มีเกียรติ พร้อมที่ศูนย์กลางพิธี
 • 16.40 น. ประธานฝ่ายฆราวาส กล่าวต้อนรับและให้โอวาท, เด็กดีวีสตาร์ร่วมกันร้องเพลง “Change the World”
 • 17.10 น. พระเทพญาณมหามุนี ประธานสงฆ์ นำบูชาพระรัตนตรัย, นั่งสมาธิ, ให้โอวาทแก่คณะครูและเด็กดีวีสตาร์
 • พิธีกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
 • สวดสรรเสริญพระคุณครู
 • เด็กดีวีสตาร์ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตน
 • พิธีมอบทุนต้นสมบัติจักรพรรดิฯ แห่งการเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ จำนวน 100,000 ทุน
 • 18. 00 น. พระเทพญาณมหามุนี ประธานสงฆ์ นำบูชาพระรัตนตรัย, ให้พร
 • จุดพลุวีสตาร์ รวมพลังแห่งความดีวีสตาร์
 • เสร็จพิธี

สัปดาห์ “วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ (V-Star) ครั้งที่ 8 ณ มหารัตนวิหารคด และสภาธรรมกายสากล

 • ระหว่างวันที่ 8 – 15 ธันวาคม พ.ศ.2556

นิทรรศการความจริงหลังความตาย (The Truth of Life after Death Exhibition)

วัน เวลา จัดแสดงนิทรรศการและภาพยนตร์ 3 มิติ

รอบสาธุชน (รับชมภาพยนตร์ เฉพาะโรงที่ 1 และ 5: โรงที่ 1 มหารัตนวิหารคด คอร์ 8, โรงที่ 5 สภาธรรมกายสากล)

 • วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม: 16.00  – 22.00 น.
 • วันพุธที่ 11 ธันวาคม: 12.30  – 18.00 น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม: 12.30 – 18.00 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม: 12.30 – 18.00 น.

รอบเด็กดีวีสตาร์

 • วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม: 16.00 – 22. 00 น.  (รับชมภาพยนตร์ เฉพาะโรงที่ 1 และ 5)
 • วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม: 7.00 – 13.30 น. (รับชมภาพยนตร์ได้ทุกโรง) และ 18.00 – 22.00 น. (รับชมภาพยนตร์ เฉพาะโรงที่ 1 และ 5)

หมายเหตุ

 • นิทรรศการจัดแสดงทุกรอบ ณ มหารัตนวิหารคด คอร์ 8 (เสา F11 – 21)

โรงภาพยนตร์

 • โรงที่ 1 มหารัตนวิหารคด คอร์ 8
 • โรงที่ 2 มหารัตนวิหารคด คอร์ 13
 • โรงที่ 3 มหารัตนวิหารคด คอร์ 20
 • โรงที่ 4 มหารัตนวิหารคด คอร์ 28 – 29 (ชั้นลอย)
 • โรงที่ 5 สภาธรรมกายสากล เสา K31 บริเวณหน้าบ้านแก้วเรือนทองคุณยาย

การรับบัตรเข้าชม

เด็กดีวีสตาร์

 • รับบัตรเข้าชมได้ที่พี่วีเชียร์ (V-Cheer) จุดรับบัตรบริเวณทางเข้านิทรรศการและโรงภาพยนตร์

สาธุชน

 • รับบัตรเข้าชมได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด หรือที่ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ

หรือติดต่อขอรับบัตรเข้าชมได้ที่

 • Call center: 02-831-1279
 • www.vstarproject.com
 • https://bit.ly/v-star-ticket
 • Line ID: churi777
 • e-mail: [email protected]
บทความอื่นๆในหมวดนี้