ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช จังหวัดราชบุรี :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช จังหวัดราชบุรี

ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช (Phasukwanit Youth Training Center)

ที่ตั้ง

 • หมู่ 5 ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
 • Moo 5, Khung Nam Won, Mueang Ratchaburi, Ratchaburi, Thailand, Postal code: 70000

ติดต่อศูนย์อบรมเยาชนผาสุกวนิช

 • โทรศัพท์ 083-540-6607, 083-179-7281
 • Tel: 083-540-6607, 083-179-7281

ประธานสงฆ์

พระอติเทพ ธมฺมนาโถ (Phra Atithep Dhammanatho)

 • ตำแหน่งหน้าที่: ประธานศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช

ข้อมูลเบื้องต้น

อยู่ห่างจากตัวเมืองราชบุรีประมาณ 14 กิโลเมตร มีถนนสายราชบุรี – วัดจันทคาม ตัดผ่าน

ประวัติความเป็นมา

ปี พ.ศ.2542 คุณนิภา ผาสุกวนิช ได้ถวายที่ดินผืนนี้แด่พระเดชพระคุณพระเทพกิตติปัญญาคุณ (หลวงพ่อกิตติวุฑโฒ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่อบรมธรรมปฏิบัติ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จึงได้มีการพัฒนาที่ดิน สร้างอาคารต่างๆ เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของคุณนิภา ผาสุกวนิช และใช้ชื่อว่า “ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิชเป็นสถานที่จัดการอบรมนักเรียน นักศึกษา เยาวชน บุคคลทั่วไป และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของเหล่ากัลยาณมิตรในจังหวัดราชบุรี

พระเดชพระคุณพระเทพกิตติปัญญาคุณ (หลวงพ่อกิตติวุฑโฒ) ต้องการที่จะใช้ที่ดินผืนนี้ สร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับสาธุชนทั่วไปในเขตจังหวัดราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งใช้เป็นสถานที่อบรมปลูกฝังคุณธรรม และสอนธรรมปฏิบัติให้แก่เยาวชน

“การสร้างทายาททางธรรมต้องทำอย่างต่อเนื่อง สร้างให้มีจำนวนมากๆ เหมือนที่หลวงพ่ออบรมพระภิกษุสงฆ์หน่วยพัฒนาทางจิตไว้จำนวนมากหลายรุ่น ทำให้รู้จักกัน คุ้นเคยกัน จะได้ช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาไว้ได้ การสืบทอดพระพุทธศาสนาต้องช่วยกันสร้างทายาททางธรรมให้เยอะๆ ทายาททางธรรมที่เราช่วยกันสร้าง จะเป็นผู้รักษาและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาสืบไป”

พระเดชพระคุณพระเทพกิตติปัญญาคุณ (หลวงพ่อกิตติวุฑโฒ)

กิจกรรม

เผยแผ่และฟื้นฟูพระพุทธศาสนา สอนการปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) และจัดโครงการอบรมปลูกฝังคุณธรรมให้แก่เยาวชนในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียง

สถานที่ทัศนศึกษาที่น่าสนใจในอำเภอเมืองราชบุรี

 • วัดมหาธาตุวรวิหาร
 • วัดหนองหอย
 • วัดราชสิงขร (เขางู)
 • ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
 • เมืองโบราณบ้านคูบัว
 • เขาหลวง
 • เขาน้อย
 • เขาแก่นจันทร์
 • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จังหวัดราชบุรี

แผนที่แสดงเส้นทางไปศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ภาพอาคารสถานที่

ภาพกิจกรรม

บทความอื่นๆในหมวดนี้