ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดแพร่ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดแพร่

ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดแพร่ (Phae Youth Training Center)

ที่ตั้ง

 • เลขที่ 199 หมู่ 5 ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160
 • 199 Moo 5, Mae Pak, Wang Chin, Phrae, Thailand, Postal code: 54160

ติดต่อศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดแพร่

 • โทรศัพท์ 081-555-6816, 061-2830711
 • Tel: 081-555-6816, 061-2830711

ประธานสงฆ์

พระมหาอนันตชัย ฐิตชโย (Phra Maha Anantachai Thitachayo)

 • ตำแหน่งหน้าที่: ประธานศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดแพร่

ข้อมูลเบื้องต้น

 • ห่างจากอำเภอวังชิ้น 7 กิโลเมตร
 • ห่างจากอำเภอลอง 27 กิโลเมตร
 • ห่างจากอำเภอเด่นชัย 57 กิโลเมตร
 • ห่างจากอำเภอเมือแพร่ 68 กิโลเมตร
 • ห่างจากจังหวัดลำปาง 62 กิโลเมตร

ประวัติความเป็นมา

คุณมนรัตน์ – คุณวรากรณ์ วิวิธธนากร ชาวจังหวัดแพร่ มีกุศลศรัทธาถวายที่ดินจำนวน 114 ไร่ 3 งาน 56 ตารางวา เพื่อสร้างศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดแพร่ เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและฟื้นฟูศีลธรรมในจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียง

กิจกรรม

 • โครงการปฏิบัติธรรม ในลักษณะหมู่บ้านปฏิบัติธรรม
 • โครงการอุปสมบทหมู่หนึ่งแสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย
 • โครงการบรรพชาสามเณร
 • โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง
 • โครงการอบรมเยาวชนระดับอุดมศึกษา, ประถมศึกษา และยุวชน

สถานที่ทัศนศึกษาที่น่าสนใจในอำเภอวังชิ้น

 • พระธาตุขวยปู
 • พระธาตุพระพิมพ์
 • อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย
 • บ่อน้ำพุร้อน

แผนที่แสดงเส้นทางไปศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดแพร่


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

เส้นทางจากอำเภอเมืองแพร่ ไปตำบลแม่ป้าง อำเภอวังชิ้น

ภาพอาคารสถานที่

ภาพกิจกรรม

บทความอื่นๆในหมวดนี้