ธุดงคสถานล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

ธุดงคสถานล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

ธุดงคสถานล้านนา (Lanna Dhutanka)

ที่ตั้ง

 • เลขที่  155 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
 • 155 Moo 8, Nonghan, Sansai, Chiang Mai, Thailand, Postal code:  50290

ติดต่อธุดงคสถานล้านนา

 • โทรศัพท์ 0-5335-3174-6 (โทรสาร 0-5335-3177)
 • Tel: 0-5335-3174-6 (Fax: ร 0-5335-3177)
 • Email: [email protected]

ประธานสงฆ์

 • พระกล้าธรรม โชติสิปฺโป (Phra Klatham Chotisippo)
 • ตำแหน่งหน้าที่: ประธานสงฆ์ธุดงคสถานล้านนา

ข้อมูลเบื้องต้น

 • ธุดงคสถานล้านนาเป็นศูนย์ประสานงาน ในการเผยแผ่วิชชาธรรมกายในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง

ประวัติความเป็นมา

ธุดงคสถานล้านนา มีจุดกำเนิดขึ้นจากดำริของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุมี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และประธานมูลนิธิธรรมกาย ที่ปรารถนาให้เหล่าพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติธรรมแนวทางวิชชาธรรมกาย อันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าถึงต้นทางแห่งความสุขที่แท้จริงได้ จากจุดเริ่มต้นของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้จุดประกายความหวังและความสว่างให้เกิดขึ้นในใจของยอดกัลยาณมิตรจังหวัดเชียงใหม่หลายๆท่าน จึงได้มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มกัลยาณมิตรล้านนา

หลังจากที่กลุ่มกัลยาณมิตรล้านนาได้เดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ วัดพระธรรมกาย เมื่อวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2528 ต่างก็บังเกิดความซาบซึ้งในหลักคำสอน และการปฏิบัติธรรมตามแนวทางวิชชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้ค้นพบ ด้วยเล็งเห็นคุณค่าและประโยชน์อันใหญ่หลวงนี้ กลุ่มกัลยาณมิตรล้านนาจึงปรารถนาให้พุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ได้เรียนรู้ได้เข้าใจถึงคุณค่าและประโยชน์ของการฝึกฝนอบรมตน  ตามพุทธวิธีอย่างถูกต้องเช่นนั้นบ้าง เพื่อที่จะนำหลักปฏิบัติเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม อันจะนำพาทุกๆชีวิตให้ได้พบกับความสุขแท้จริง

กลุ่มกัลยาณมิตรล้านนาได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์กัลยาณมิตรล้านนาเป็นครั้งแรก เมื่อวันพุธที่ 7 มกราคม พ.ศ.2529 ถัดมาในเดือนกันยายน พ.ศ.2529 กัลยาณมิตรอุบลศรี ป้อมเผือก ได้ถวายที่ดินให้กับมูลนิธิธรรมกาย เพื่อสร้างเป็นธุดงคสถาน ณ บริเวณด้านหลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยสร้างเป็นที่พักสงฆ์ แล้วนิมนต์พระภิกษุจากวัดพระธรรมกายมาอยู่จำพรรษา เพื่อเป็นเนื้อนาบุญ และเผยแผ่ธรรมะ

การก่อสร้างธุดงคสถานล้านนา ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ประพัฒน์ และ อาจารย์โสภา สิทธิสังข์ (เจ้าของไร่ประพัฒน์) ในการบุกเบิกพื้นที่บริเวณธุดงคสถานล้านนามาตั้งแต่เริ่มต้น ช่วยปลูกต้นไม้ ทำถนน ขุดเจาะน้ำบาดาล สร้างศาลาปฏิบัติธรรมหลังแรก ตลอดจนอนุเคราะห์เครื่องจักรกลหนักและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆมาโดยตลอด นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากกัลยาณมิตรชาวล้านนาทุกท่าน พลิกผืนดินอันว่างเปล่าในอดีตให้กลายมาเป็นธุดงคสถานล้านนาในปัจจุบัน

กิจกรรม

 • โครงการอบรมและปฏิบัติธรรม – บวชพระ 1 แสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย, บรรพชาสามเณรลูกแก้ว, ธุดงค์ปีใหม่, อบรมอุบาสิกาแก้ว, อบรมเยาวชน
 • งานบุญใหญ่ – กฐินล้านนา, ยี่เป็ง, ทอดผ้าป่า

สถานที่ทัศนศึกษาที่น่าสนใจในอำเภอสันทราย

 1. พิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็ง
 2. หอไตรโบราณวัดป่าเหมือด
 3. หลักศิลาจารึกสมัยพระเจ้าเกือนา วัดดอยแท่นพระ
 4. วัดพระธาตุจอมกิตติ
 5. อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ (การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านโปง)
 6. ชลประทานแม่แฝก
 7. อ่างเก็บน้ำห้วยฮัก
 8. อ่างเก็บนำห้วยเกี๋ยง
 9. โครงการพระราชดำริบ้านโปง
 10. หนองสามขา (เกษตรสมบูรณ์ถิ่น กินขันโตกล้านนา)

แผนที่แสดงเส้นทางไปธุดงคสถานล้านนา


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ภาพอาคารสถานที่

ภาพกิจกรรม

บทความอื่นๆในหมวดนี้