วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ดาวแห่งความดี ครั้งที่ 7 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ดาวแห่งความดี ครั้งที่ 7

วันรวมพลังเด็กดี V-Star ดาวแห่งความดี ครั้งที่ 7

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2555 เป็น “วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 7” ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี เพื่อร่วมกิจกรรมประเมินมาตรฐานศีลธรรม คาดว่าจะมีเด็กดีวีสตาร์เดินทางมาร่วมงานไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านคน เด็กดีวีสตาร์ที่มาร่วมงานทุกครั้งที่ผ่านมา ล้วนเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษาจากสถานศึกษาทั่วประเทศ มีตั้งแต่วัยที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นอนุบาล จนถึงวัยที่กำลังเรียนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งทางตัวแทนของคณะคุณครูอาจารย์จากสถานศึกษานั้นๆได้ร่วมเดินทางมาด้วย

วีสตาร์ (V-Star) หรือ ดาวแห่งความดี (The Virtuous Star) มาจากชื่อของโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกวีสตาร์ เป็นโครงการที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2551 จากดำริของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย ท่านได้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความถดถอยของศีลธรรมโลกที่ก่อให้เกิดความทุกข์ยากและความเดือดร้อนมากมายต่อประชาคมโลก

ผลกระทบแพร่ระบาดคืบคลานเข้ามาปนเปกับสิ่งแวดล้อม จนบางครั้งแยกแยะไม่ออกเลยว่า สิ่งที่เกี่ยวข้องกำลังทำลายล้างคุณค่าของความเป็นมนุษย์อยู่ การรอรับมือแก้ปัญหาเฉพาะหน้านั้นอาจจะสายเกินกว่าที่จะเยียวยา มีหนทางที่ต้องสร้างภูมิคุ้มกันดีกว่าแก้ ด้วยการฟื้นฟูศีลธรรมคุณความดี เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้เป็นโลกแห่งสันติสุขและสันติภาพ

โครงการนี้ มีกิจกรรมเพื่อสร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมและคุณธรรม หรือเรียกว่า “วีสตาร์” หรือ “ดาวแห่งความดี” (The Virtuous Star) โดยเน้นคุณธรรมพื้นฐาน 3 ประการ คือ

 • วินัย
 • เคารพ
 • อดทน

แรกเริ่ม โครงการได้นำเสนอกิจวัตร 10 ประการให้แก่สถานศึกษาต่างๆที่ได้จัดตั้งชมรมวีสตาร์ (V-Star Club) ขึ้น และรับสมัครนักเรียนโดยไม่มีการบังคับแต่เป็นไปตามความสมัครใจ ปรากฏว่าในปีแรกได้มีนักเรียนเข้าสมัครถึง 200,000 คนจากโรงเรียนทั่วประเทศ 5,000 แห่ง

กิจวัตร 10 ประการได้แก่

 1. ไม่นอนตื่นสาย, เก็บที่นอนทันทีหลังตื่นนอน
 2. แต่งกายสุภาพ
 3. สมาทานศีล 5
 4. ออมทรัพย์
 5. ไหว้พ่อแม่, ญาติผู้ใหญ่, ครูอาจารย์
 6. เขียนคุณความดีของคุณครู, เพื่อน หรือคนรอบข้าง
 7. สวดมนต์, ไหว้พระ ก่อนนอน
 8. ช่วยเหลือทำงานบ้าน
 9. อ่านหนังสือเรียน หรือหนังสือที่มีประโยชน์
 10. นั่งสมาธิ

ทั้งหมดนี้เป็นบทฝึกเริ่มแรกที่เด็กดีวีสตาร์จะต้องประพฤติปฏิบัติ โดยมีสมุดบันทึกความดีประจำตัวทุกคน และต้องบันทึกทุกวัน แล้วนำไปให้คุณพ่อคุณแม่ตรวจและเซ็นรับทราบทุกวัน วันต่อมาก็นำไปให้คุณครูอ่าน จากนั้นคุณครูก็จะเขียนคำชมเชยหรือคำแนะนำเพิ่มเติม ซึ่งมีศัพท์เทคนิคของคุณครูทั้งหลายว่า “ชี้, ชม, ชวน, เชียร์”

ผลลัพธ์จากการที่เด็กดีวีสตาร์เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกวีสตาร์ ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมมากมาย ไม่ใช่แต่เฉพาะกับเด็กดีวีสตาร์เท่านั้น ผู้อยู่รอบข้างนอกจากจะชื่นชมกับความดีของเด็กดีวีสตาร์แล้ว ยังพลอยปฏิบัติตนให้ดีตามไปด้วย จะเห็นได้จากบทสัมภาษณ์ของ ด.ญ.ภิญญาภรณ์ เชือนรัมย์ นักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 ประธานชมรมวีสตาร์ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง จังหวัดบุรีรัมย์ ความว่า “แต่ก่อนพ่อกินเหล้าทุกวัน หนูไม่ชอบเลย เวลาที่เห็นพ่อกินเหล้า พ่อไม่เคยกินข้าวกับพวกเรา เหมือนกับเราไม่มีพ่อ หนูไม่เกลียดพ่อหรอกนะ รักพ่อ แต่หนูเกลียดเหล้าค่ะ”

นายภิญโญ เชือนรัมย์ พ่อของด.ญ.ภิญญาภรณ์ ทำงานเป็นภารโรงประจำโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง เขาเล่าว่า “ผมกินเหล้ามาตั้ง 20 ปีแล้ว มันติดครับ ต้องกินตลอด บุหรี่ก็สูบครับ พอตอนหลังนี่ผมเห็นลูกเข้าโครงการวีสตาร์ เป็นเด็กดี กลับมาเขาก็มาไหว้พ่อแม่ วันที่ลูกกราบผม ผมงงเหมือนกันนะ เพราะลูกไม่เคยทำอย่างนี้เลย พอคนเล็กทำ ลูกคนอื่นๆเขาก็ทำตาม ผมปลื้มใจมาก เวลาที่คุณครูสอนเรื่องโทษภัยของบุหรี่, น้ำเมาและภัยจากอบายมุข เขาจะนำสื่อต่างๆ หรือแม้แต่ป้ายสติ๊กเกอร์ห้ามสูบบุหรี่มาติดที่บ้านเพื่อให้ผมมองเห็น วันหนึ่งลูกมาขอผมว่า พ่อ...หนูอยากให้พ่อเลิกเหล้า ผมก็ตัดสินใจไปเลยว่าผมจะเลิกเหล้าตลอดชีวิตเพื่อลูก เพื่อครอบครัว และเพื่อตัวผมเองครับ”

เรื่องของศีล 5 เป็นพื้นฐานของสันติภาพโลก

จากคำให้สัมภาษณ์ของ มาสเตอร์อนุวัฒน์ ปิงยศ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ผู้รับผิดชอบโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกวีสตาร์ ของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโรงเรียนคริสต์ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยบูรณาการทั้ง 3 ศาสนา คือ พุทธ, คริสต์,  อิสลาม ความว่า “ทุกวันนี้ เราพูดถึงความดีมาตลอด แต่เราไม่มีตัวอย่างที่เห็นเด่นชัดว่าความดีคืออะไร พอผมเห็นโครงการวีสตาร์แล้ว โครงการนี้ตรงกับใจเราคิดพอดีเลย ยิ่งเห็นสมุดบันทึกความดีและสื่อการสอนศีลธรรม ก็โดนใจเป็นอย่างมาก นี่แหละความดีที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนและจับต้องได้ ผมคิดว่าศาสนาไม่เป็นอุปสรรคในการทำความดี กิจกรรมวีสตาร์นำมาใช้ได้กับทุกศาสนา ไม่ต้องสนใจเรื่องศาสนา แต่ให้สนใจเรื่องของศีลธรรมคุณธรรม ในทุกๆเช้า นักเรียนทุกคนจะสมาทานศีล 5 และแผ่เมตตา เราเชื่อว่าศีล 5 เป็นพื้นฐานของสันติภาพโลก รวมถึงยังให้นักเรียนนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียน ซึ่งผู้ปกครองทุกท่านตอบรับกันดีมากถึงผลการเปลี่ยนแปลงของเด็กดีวีสตาร์ เขาได้เห็นลูกนำไหว้พระ สวดมนต์ พูดคุยเรื่องคุณธรรม ผู้ปกครองบอกว่ามีความสุขทุกครั้งที่ได้เซ็นชื่อรับรองในสมุดบันทึกความดีของลูก ผมเชื่อว่าอีกไม่นานกิจกรรมนี้จะไปสู่โรงเรียนสารสาสน์ทุกแห่ง”

ความดีนั้นไม่ยากเกินไป ทุกคนทำได้

นายวรวุธ กองเงิน เด็กดีวีสตาร์จากโรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า “ภูมิใจมากที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ หลายคนอาจมองว่าความดีเป็นสิ่งที่ทำยาก แต่ถ้าลองทำแล้วก็เป็นสิ่งไม่ยากอย่างที่คิด เมื่อก่อนผมก็เป็นคนสอนยาก ว่ายาก พูดง่ายๆ คือ เป็นเด็กดื้อครับ แต่พอได้แนวทางจากโครงการนี้มาลองทำแล้ว ทำให้รู้สึกว่าความดีเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยากเกินไป เพราะความดีมีขั้นตอนที่ชัดเจน จนเราสามารถทำและบันทึกเป็นรูปธรรมได้ในแต่ละวัน”

วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 7

ใกล้จะถึงวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 7 ทำให้หวนคิดถึง “วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์” เมื่อครั้งที่ผ่านมา ที่นั่นมีเด็กๆทั้งเด็กเล็ก เด็กโตมากมาย เดินกันขวักไขว่ ท่าทางยิ้มแย้มของแต่ละคนดูมีความสุขสนุกสนานกับการเจอเพื่อนๆจากต่างสถานศึกษา ที่ต่างก็เป็นตัวแทนของเด็กดีวีสตาร์ ทำให้วันนั้นดูมีคุณค่ามากสำหรับเด็กดีวีสตาร์ทุกคน ที่มีโอกาสได้พบปะเจอะเจอแต่คนดีๆทั้งนั้น วันนั้นมีงานนิทรรศการพุทธประวัติที่ยาวที่สุดในโลก นิทรรศการนรก-สวรรค์  ประติมากรรมจำลองสถานที่สำคัญของโลกจาก 208 ประเทศ มีประกวดการร้องเพลง Change the World และกิจกรรมมากมายทั่วทั้งอาคารที่เรียกว่า สภา ธรรมกายสากล และบริเวณโดยรอบของอาคารมหารัตนวิหารคด และที่สำคัญในปีนี้จะมีการฉายภาพยนตร์อนิเมชั่น 3 มิติ “ภูมินรก ภพสวรรค์ แดนอัศจรรย์หลังความตาย” อีกด้วย

ในช่วงเย็นเด็กดีวีสตาร์ได้มารวมตัวกันในพื้นที่ลานธรรม รอบมหาธรรมกายเจดีย์ ณ วัดพระธรรมกาย ซึ่งปกติจะดูเวิ้งว้างว่างเปล่า แต่วันนั้นแน่นขนัดด้วยเด็กดีวีสตาร์เป็นล้านคน ได้มาร่วมกันขับขานเพลง Change the World เพลงนี้เป็นเพลงที่มีผู้ร้องประสานเสียงมากที่สุดในโลก หลังจากจบสิ้นเสียงเพลง ประธานในพิธี คือ พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้นำนั่งสมาธิ หากใครได้มาเห็นภาพของเด็กดีวีสตาร์นับล้านคนนั่งสมาธิร่วมกันอย่างสงบเสงี่ยมเป็นแถวเป็นแนวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นภาพที่น่าประทับใจ น่าอัศจรรย์ใจ น่าทึ่งเหลือเกิน ที่เด็กๆในวัยซนทำได้ขนาดนี้ น่าภาคภูมิใจแทนคุณพ่อคุณแม่ยิ่งนัก

เมื่อเด็กดีวีสตาร์นับล้านคนเห็นคุณค่าของการทำความดี แล้วทุกคนๆในโลก ใครเล่าที่จะเพิกเฉยได้ เรามารวมใจกันเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้กันเถิด

 

รับชมวิดีโอ วันรวมพลคนเปลี่ยนโลก (รวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ครั้งที่ 6)

 

บทความอื่นๆในหมวดนี้