ปฏิบัติธรรม ณ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ปฏิบัติธรรม ณ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ได้จัดปฏิบัติธรรมสำหรับชนพื้นเมือง โดยมีสมาชิกเข้าร่วมกว่า 20 คน กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นการออกกำลังกายเพื่อผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ จากนั้นเป็นพระธรรมเทศนาและนำปฏิบัติธรรม โดยพระมหาจิราพันธ์ วรเกตุ

ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ได้จัดปฏิบัติธรรมที่บ้านของกัลยาณมิตร วรรณภา ทาระ มีเพื่อนบ้านชาวต่างประเทศเข้าร่วมปฏิบัติธรรมด้วย โดยมีพระศราวุฒิ วิริยวังโส นำนั่งสมาธิ และให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการนั่งสมาธิ หลังจากนั้นเป็นการสนทนาธรรมร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลของการปฏิบัติธรรม ซึ่งแต่ละท่านมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดี

ผู้จัดงานขอกราบอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

บทความอื่นๆในหมวดนี้