กำหนดการ “วันครูวิชชาธรรมกาย” พ.ศ.2555 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

กำหนดการ “วันครูวิชชาธรรมกาย” พ.ศ.2555

ขอเชิญสาธุชนทุกท่าน ร่วมพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย, สักการะรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย พระผู้ปราบมาร และพิธีจุดเทียใจ ไฟนิรันดร์ อนันตชัย ในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2555 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

กำหนดการ “วันครูวิชชาธรรมกาย”

พิธีภาคเช้า

ปฏิบัติธรรม / ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

08.40 น. สาธุชนร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า
09.30 น. ประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัย / นำนั่งสมาธิ
11.00 น. พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.15 น. เสร็จพิธีภาคเช้า

 

พิธีภาคบ่าย

พิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

13.15 น. คณะสงฆ์ และสาธุชน ร่วมสวดมนต์บทสรรเสริญคุณ “พระมงคลเทพมุนี”
13.30 น.

พระเทพญาณมหามุนี จุดเทียน-ธูป / นำบูชาพระรัตนตรัย

/ เปิดกรวยบูชาครู บริเวณด้านหน้ารูปหล่อทองคำ "พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร

/ นำนั่งสมาธิ / นำกล่าวคำบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

14.20 น. พิธีสักการะรูปหล่อทองคำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
14.45 น. พิธีจุดเทียนใจ ไฟนิรันดร์ อนันตชัย / พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม
15.30 น. พระธรรมเทศนา โดย พระภิกษุเปรียญธรรม 9 ประโยค
16.30 น. เสร็จพิธี

 

กรุณาแต่งชุดขาวมาร่วมพิธี เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย และเป็นการรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ

บทความที่เกี่ยวข้อง: ๙๕ ปี วิชชาธรรมกาย