ปีติสุขหล่อเลี้ยงใจ (วันสมาธิโลก 2555) :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ปีติสุขหล่อเลี้ยงใจ (วันสมาธิโลก 2555)

ฝนที่โปรยปรายช่วงต้นเดือนนี้ ราวกับต้อนรับความชุ่มฉ่ำเบิกบานในใจของพุทธศาสนิกชนที่หลั่งไหลมาด้วยใจตั้งมั่นในการทำคุณความดี ร่วมงานบุญบูชาข้าวพระ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม ศกนี้ ความสุขที่สัมผัสได้จากรอยยิ้มให้กันและกันสะท้อนสื่อสารจากดวงตาและดวงใจ ซึ่งวันนี้มีบุญพิเศษมากมาย ทั้งบุญปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสมาธิโลก (ตรงกับวันที่ 6 สิงหาคม ของทุกปี) บุญพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ปีที่ 25พิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาแด่สำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศ ปีที่ 9 พิธีถวายไทยธรรมคณะสงฆ์ 3,000 วัดทั่วประเทศ พิธีถวายไทยธรรมคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพิธีมอบปัจจัยช่วยเหลือครู 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 9.30 น. เริ่มด้วยพิธีบูชาข้าวพระเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา น้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย และปฏิบัติธรรมร่วมกันเนื่องในวันสมาธิโลก รวมใจกันเพื่อนำสันติสุขภายในสู่สันติสุขของโลก เชื่อมโยงความสุขที่แท้จริงแก่กันและกัน

ในช่วงบ่าย มีพิธีมุทิตาสักการะพระมหาเปรียญธรรมประโยค 9 ที่มีริ้วขบวนอัญเชิญพานพุ่มดอกไม้และพัดยศเปรียญธรรมเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ตามด้วยคณะพระภิกษุผู้สอบผ่านเปรียญธรรม 9 ประโยค เพื่อรับของที่ระลึกจากประธานสงฆ์ จากนั้น พระภิกษุนาคหลวงแห่งวัดพระธรรมกายได้แสดงสุนทรพจน์เกี่ยวกับความสำคัญของการศึกษาพระบาลี, หน้าที่ของเหล่าปราชญ์ทางภาษาบาลีผู้ทรงไว้ซึ่งพุทธวจนะ และพร้อมที่จะเป็นต้นแบบและต้นบุญในการเผยแผ่พุทธศาสนาสืบไป เมื่อกล่าวจบแล้ว ตัวแทนสามเณรสองรูปได้มาแสดงปุจฉาวิสัชนาเกี่ยวกับความบันเทิงใจ และเชิดชูเกียรติคุณพระมหาเปรียญผู้ยิ่งใหญ่ ต่อด้วยพิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาแด่สำนักเรียนดีเด่นทั่วประเทศ ปิดท้ายด้วยโอวาทจาก พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 7 รองแม่กองบาลีสนามหลวง ประธานสงฆ์

ช่วงถัดมาเป็นพิธีถวายไทยธรรมคณะสงฆ์ 3,000 วัดทั่วประเทศ พิธีถวายไทยธรรมคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพิธีมอบปัจจัยช่วยเหลือครู 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติภารกิจของการคณะสงฆ์และคณะครู

อานิสงส์ของวันนี้ นับว่าเป็นวันที่แต่ละท่านได้มีโอกาสสั่งสมบุญ นำมาซึ่งมหาปีติอันล้นพ้น ท่อธารแห่งบุญได้เชื่อมสายบุญให้อย่างต่อเนื่อง ตราบเท่าที่ยังคงรักษาความบริสุทธิ์ของกาย, วาจา, ใจกันอย่างสม่ำเสมอ ก็จะได้บุญกันอย่างเต็มที่และตลอดไป สาธุ...สาธุ...สาธุ

 

รับชมวิดีโอ ทบทวนบุญวันสมาธิโลก

 

  ประมวลภาพวันสมาธิโลก

บทความอื่นๆในหมวดนี้