กำหนดการวันสมาธิโลก 2555 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

กำหนดการวันสมาธิโลก 2555

วันสมาธิโลกในปีนี้ ตรงกับวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2555 ด้วยเหตุนี้ ในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2555 นอกจากพิธีบูชาข้าวพระ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนแล้ว ยังมีบุญใหญ่เนื่องในวันสมาธิโลกด้วย ได้แก่ พิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุ ผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค, พิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษา แด่สำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศ, พิธีถวายไทยธรรม คณะสงฆ์ 3,000 กว่าวัด ทั่วประเทศ และ พิธีถวายไทยธรรม คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

กำหนดการ พิธีบูชาข้าวพระ และ วันสมาธิโลก

วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2555

ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

พิธีภาคเช้า

08.40 น. คณะสงฆ์นำสาธุชนร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า
09.30 น.

- พระเทพญาณมหามุนี ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี

- พระเทพญาณมหามุนี นำบูชาพระรัตนตรัย / นำนั่งสมาธิ “วันสมาธิโลก” / นำบูชาข้าวพระ

11.00 น. ผู้แทนสาธุชน นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.15 น. เสร็จพิธีภาคเช้า

พิธีภาคบ่าย

13.20 น.

- คณะสงฆ์ และสาธุชนผู้มีบุญ ร่วมกันสวดมนต์ “บทสรรเสริญคุณพระธรรมกาย”

- พระเทพญาณมหามุนี เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี

- พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 7

รองแม่กองบาลีสนามหลวง ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี

13.30 น. พิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุ ผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค
14.20 น. พิธีมอบโล่เกียรติยศ และทุนการศึกษาแด่สำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศ
15.15 น.

- พิธีถวายไทยธรรม คณะสงฆ์ 3,000 กว่าวัด ทั่วประเทศ

- พิธีถวายไทยธรรม คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

15.45 น. เสร็จพิธีภาคบ่าย

พิธีภาคเย็น

16.00 น.

พิธีมอบปัจจัยช่วยเหลือครู 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

- พระเทพญาณมหามุนี ประธานสงฆ์ – นำนั่งสมาธิ / มอบปัจจัยช่วยเหลือครู 4 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ / กล่าวให้โอวาท

16.30 น. เสร็จพิธี

 

กรุณาแต่งชุดขาวมาร่วมงาน เพื่อร่วมกันรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ

บทความอื่นๆในหมวดนี้