กำหนดการวันวิสาขบูชา พ.ศ.2555 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

กำหนดการวันวิสาขบูชา พ.ศ.2555

วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายได้จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณและเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันวิสาขบูชา ด้วยการเชิญชวนพุทธบริษัททั้ง 4 มาทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา และประกอบพิธีเวียนเทียนในภาคค่ำ น้อมถวายเป็นพุทธบูชา เป็นประจำทุกปี โดยในปี พ.ศ.2555 มีกำหนดการกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

กำหนดการวันวิสาขบูชา

พิธีบูชาข้าวพระประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2555 พิธีสักการะมหารัตนอัฐิธาตุคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตสามเณรเปรียญธรรม 12 รูป พิธีอัญเชิญมหารัตนอัฐิธาตุคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง พิธีจุดวิสาขประทีป และเวียนประทักษิณรอบอุโบสถ วัดพระธรรมกาย วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2555

พิธีกรรมภาคเช้า

06.30 น. พิธีตักบาตร
08.40 น. พิธีสวดมนต์ทำวัตรเช้า
09.30 น. พระเทพญาณมหามุนี ประธานสงฆ์ นำนั่งสมาธิและบูชาข้าวพระ
11.00 น. พิธีถวายกองทุนเสริมสร้างหลังคาสภาธรรมกายสากล ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.15 น. เสร็จพิธีภาคเช้า

พิธีกรรมภาคบ่าย

13.30 น.

พระเทพญาณมหามุนี ประธานสงฆ์ นำนั่งสมาธิ /

ประกอบพิธี สักการะมหารัตนอัฐิธาตุคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

14.25 น. พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม
14.30 น. พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม 12 รูป ณ พระอุโบสถ วัดพระธรรมกาย
15.45 น.

ริ้วขบวนอัญเชิญอัฐิธาตุคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

จากห้องแก้วสารพัดนึก สู่มหาวิหารคุณยายอาจารย์ฯ

พิธีกรรมภาคค่ำ

17.30 น

พิธีประดิษฐานอัฐิธาตุคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

ณ มหาวิหารคุณยายอาจารย์ฯ

19.00 น.

พระเทพญาณมหามุนี นำประกอบพิธีจุดวิสาขประทีป เวียนประทักษิณ

รอบพระอุโบสถ วัดพระธรรมกาย

20.00 น. เสร็จพิธี

 

โปรดแต่งกายด้วยชุดขาวมาร่วมพิธีเพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ

 

รับชมวิดีโอ กำหนดการวันวิสาขบูชา พ.ศ.2555

บทความที่เกี่ยวข้อง: วันวิสาขบูชา

บทความอื่นๆในหมวดนี้