วันคุ้มครองโลก 22 เมษายน 2555 ณ วัดพระธรรมกาย :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

วันคุ้มครองโลก 22 เมษายน 2555 ณ วัดพระธรรมกาย

วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกายได้จัดงานวันคุ้มครองโลกภายใต้คอนเซ็บ (concept) “ธรรมะคุ้มครองโลก” โดยในปีนี้จัดเป็นปีที่ 15 แล้วโดยจัดขึ้นภายใต้คำขวัญขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ยพสล.) ที่ว่า “clean the world clean the mind” หมายความว่า “โลกได้รับการคุ้มครองด้วยดวงใจที่สะอาดบริสุทธิ์” ดังนั้น ในวันนี้จึงเป็นวันที่เหล่าพุทธบริษัท 4 จากทั่วโลก อันได้แก่ พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา มาร่วมกันประพฤติธรรมตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะชำระกาย วาจา ใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา

(จากซ้าย) ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์, ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์

 

โดยเริ่มกิจกรรมในภาคเช้า ด้วยการสวดมนต์ทำวัตรเช้า และอาราธนาศีล ต่อด้วยพิธีเจริญสมาธิภาวนา นำโดย พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย จากนั้นเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งดำเนินติดต่อกันมาเป็นเวลา 4 ปีแล้ว และพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

ต่อมาในภาคบ่ายเป็นพิธีกลั่นโลกแก้วด้วยสมาธิเนื่องในวันคุ้มครองโลก จากนั้น เป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์แผ่เมตตาคุ้มครองประเทศไทยและโลกให้สงบสุข ร่มเย็น และพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์จาก 20,000 ทั่วประเทศ รวมทั้งพุทธบุตรจาก 286 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งดำเนินการติดต่อกันมาเป็นเวลา 7 ปีแล้ว โดยได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ แม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระอารามหลวง, ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 (ธรรมยุติ) เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร เป็นประธานในพิธี และพระเดชพระคุณพระพรหมเวที กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 8 เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานนำคณะสงฆ์ พระเถรานุเถระ กว่า 100,000 รูปจากทั้งในและต่างประเทศ สวดเจริญพระพุทธมนต์ “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” คุ้มครองให้โลกร่มเย็น สงบสุข

นับเป็นภาพที่น่าประทับใจที่หาดูได้ยากยิ่งนักที่สงฆ์ทั้งสังฆมณฑล และพุทธบริษัททั่วโลก มารวมกันเป็นหนึ่งเดียว พร้อมใจกันประพฤติปฏิบัติธรรม ร้อยดวงใจแผ่ธรรมะคุ้มครองโลกให้ร่มเย็นอย่างแท้จริง ในภาคค่ำเป็นพิธีหล่อรูปเหมือนทองคำ พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย พระผู้ปราบมาร เพื่อประดิษฐานในมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ให้ชาวพุทธและศิษยานุศิษย์ได้สักการะ น้อมนำคำสอนท่านไปประพฤติปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสันติสุขภายใน

 “...วันที่ 22 เมษายน ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าเป็นวันคุ้มครองโลก ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้ประกาศมาเมื่อหลายปีแล้ว ให้วันที่ 22 เมษายนนี้ เป็นวันคุ้มครองโลก ถ้าจะพูดถึงทางศาสนาที่จะคุ้มครองโลก ก็หมายความว่า ให้เราท่านทั้งหลายคุ้มครองตัวเราเอง ตัวของเราแต่ละบุคคลนั้นก็ชื่อว่าเป็นโลกอันหนึ่ง เมื่อเราคุ้มครองตัวเราได้ ความสงบ ความสุข ความร่มเย็น ก็ย่อมจะเกิดมีขึ้นทุกมุมโลก การจะคุ้มครองตัวของเรานั้น ไม่ต้องมาก เอาเพียงเบญจศีล เบญจธรรม ก็นับว่าจะพอคุ้มครองตัวได้ คุ้มครองโลกได้ ถ้าหากว่าประชาชนชาวโลก มีเบญจศีล เบญจธรรม ด้วยกันทุกคน ความสงบ ความสุข ความร่มรื่นร่มเย็น เกิดมีขึ้นแน่นอน และหรือท่านทั้งหลายจะปฏิบัติตัวให้ยอดยิ่งขึ้นไปกว่าที่ว่านี้ ก็คือให้รักษาใจ ทำใจให้สงบ ให้ระงับ ให้หยุด ให้นิ่ง ให้อยู่ในอารมณ์อันเดียว และอันนั้นแหละจะเป็นเหตุก่อให้เกิดความสงบ ความสุข ความร่มเย็น แก่ชาวโลกได้แน่นอน...”

สัมโมทนียกถา โดย ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

รายนามพระมหาเถระจากต่างประเทศที่เมตตาเดินทางมาร่วมงาน

 พระอนุรุทธะเถโร (Rev. Mugunuwela Anuruddha Thero)
เลขาธิการองค์กรยุวพุทธสงฆ์โลก จากประเทศศรีลังกา

 

 พระปุญญสันโต (Ven.Poonyasanto)
เจ้าอาวาสวัดแทจองซา ประธานสงฆ์ฝ่ายเถรวาท จากประเทศเกาหลีใต้

 WBSY (Sri Lanka)

 1. Rev. Udurawana Sumanaratana Thero
 2.  Rev. Kirigampamunuwe Gnanasara Thero
 3. Rev. Alkegama Dhammarathana Thero
 4. Rev. Mugunuwela Anuruddha Thero
 5. Rev. Maliduwe Amarawansa Thero
 6. Rev. Atipola Mahinda Thero
 7. Rev. Wanela Seelananda Thero
 8. Rev. Gammahegewewa Piyarathana Thero
 9. Rev. Ullala Saranasiri Thero
 10. Rev. Tawalanhammillawe Dewananda Thero
 11. Rev. Wewamadagama Saddhamangal Thero
 12. Rev. Ipalawa Pemananda Thero
 13. Rev. Bopagoda Chandrarathana Thero
 14. Rev. Udagomadiye Gotama Thero
 15. Rev. Kotawaye Dhammaloka Thero
 16. Rev. Dunumale Gunananda Thero
 17. Ven. Dampahala Indasoma Thero
 18. Rev. Sadaresgama Uparathana Thero
 19. Rev. Bogahawewe Khemananda Thero
 20. Rev. Kanthale Rewatha Thero
 21. Rev. Kelesiyambalawe Nanda Thero
 22. Rev. Wetekgama Soratha Thero
 23. Rev. Thiyambarahene Gnanarathana Thero
 24. Rev. Karandagolle Wijitatisa Thero

Vietnam Buddhist Sangha

 1. Most Venerable Thich Bao Nghiem
 2. Most Venerable Thich Chieu Tue
 3. Most Venerable Thích Nguyên Hạnh
 4. Most venerable Thích Đức Nguyên
 5. Most Venerable Thích Thanh Trung
 6. Most Venerable Nun Thích Đàm Lan
 7. Venerable nun Thích Nữ Phương Chí


Huang Phab Temple (Vietnam)

 1. Most Venerable Thich Tam An
 2. Most Venerable Thich Tam Chi
 3. Most Veberable Thich Chieu Tuc
 4. Most Venerable Thich Chieu Niem

Myanmar Dawei

 1. Aeindanyna
 2. Nandobasa
 3. Ashin Kusala
 4. Ashin Aindobasa
 5. Ashin Vannita
 6. Ashin Suwanna

Bangladesh

 1. Ven. Sujit Barua
 2. Ven. Mahipal Sraman

Taiwan

 1. Ven. Kao, Ching-Feng
 2. Wu, Feng-Chiao
 3. Tsai, Pi-Chu
 4. Weng, Chun-Mei
 5. Yang, Yuan-Ting
 

บทความที่เกี่ยวข้อง:

บทความอื่นๆในหมวดนี้