ธุดงค์ธรรมชัย วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ธุดงค์ธรรมชัย วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2555 คณะพระธุดงค์ได้เดินธุดงค์จากมหาวิทยาลัยสยามถึงวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ อนุสรณ์สถานแห่งที่ 5 ณ วัดแห่งนี้ คือ สถานที่ทำวิชชาปราบมารของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคล เทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย พระผู้ปราบมาร ตลอดสองข้างทางเนืองแน่นไปด้วยสาธุชนที่พากันมาร่วมกิจกรรมโปรยกลีบกุหลาบบูชาพระรัตนตรัย และต้อนรับคณะพระธุดงค์เมื่อถึงวัดปากน้ำแล้ว คณะพระธุดงค์ได้พร้อมใจกันเข้าไปกราบสักการะร่างของพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ ณ หอสังเวชนีย์มงคลนิรมิต

ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ, คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้เมตตาประทานโอวาทอันทรงคุณค่าแก่คณะพระธุดงค์ ความว่า “วันนี้วัดปากน้ำเนืองแน่นไปด้วยเทพบุตร เทพธิดา ซึ่งเทพบุตร เทพธิดาเหล่านี้ ก็คือญาติโยมผู้ศรัทธาในพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ เป็นการประกาศกตัญญูบูชาพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำ ทำให้วัดปากน้ำดูราวกับเป็นสังกัสสนคร อาตมาเองตั้งแต่เกิดมาจนถึงบัดนี้ 87 ปีแล้ว เพิ่งจะวันนี้เองที่ได้เดินบนกลีบกุหลาบ จึงชื่นใจ การเดินธุดงค์นั้น ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติเพื่อตัวเอง เดินเพื่อกำจัดกิเลส ดังที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า วนํ ฉินฺทถ มา รุกฺขํ ท่านทั้งหลายจงตัดป่า อย่าตัดต้นไม้ คำว่า ตัดป่า ในที่นี้ทรงหมายถึงกิเลสทั้ง 3 ตระกูล ให้เราเพียรละกิเลสทั้ง 3 ตระกูลนี้”

ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2555 คณะพระธุดงค์ออกเดินธุดงค์จากที่ดินตลิ่งชัน มุ่งสู่โรงงานวินลี่ จังหวัดนนทบุรี แม้แสงแดดในวันนี้จะร้อนแรง แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อสาธุชนที่มารอต้อนรับคณะพระธุดงค์แต่อย่างใด คณะพระธุดงค์ได้แวะยังจุดพักระหว่างทาง คือ วัดบางรักใหญ่ ได้มีชาวบางรักใหญ่ออกมาต้อนรับคณะพระธุดงค์อย่างอุ่นหนาฝาคั่ง หลวงพ่อพระคณุนนทการโกศล เจ้าคณะอำเภอบางบัวทอง เจ้าอาวาสวัดบางรักใหญ่ กล่าวว่า ““ยินดีและดีใจที่คณะพระธุดงค์ได้มาประทับความเป็นมงคลที่วัดนี้ ขอบใจวัดพระธรรมกายที่ให้โอกาสวัดบางรักใหญ่และชาวบ้าน ให้ได้มีโอกาสเอาบุญเข้าตัว และสำหรับพระธุดงค์ การได้มาบวชและได้เดินธุดงค์แบบนี้ ถือเป็นโอกาสดี นาทีทอง ที่เราจะได้มาสัมผัสของจริงในชีวิตของการบวช ได้มาปฏิบัติจริง ได้น้อมเอาธรรมะขันติธรรมมาใช้ เอาโสรัจจะมาควบคุมไม่ให้ท้อแท้ เหนื่อยหน่าย การเดินธุดงค์ครั้งนี้ถือเป็นการประกาศศาสนา สร้างศรัทธาญาติโยม และสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาด้วย”

ที่โรงงานวินลี่ พระเดชพระคุณพระพรหมเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 4, 5, 6, 7 วัดสัมพันธวงศ์ ซึ่งได้เมตตามาเป็นประธานสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ก่อนเริ่มพิธีล้างเท้าพระธุดงค์ ได้กล่าวถึงโครงการธุดงค์ธรรมชัยในครั้งนี้ว่า “ขอกราบอนุโมทนากับหลวงพี่ธัมมชโย (พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี) ที่ท่านคิดอะไรข้ามกาลเวลา เราคิดไม่ถึง แต่ท่านคิดได้ เป็นการทอดสะพานบุญให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าน้อมใจนึกได้ว่า พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งอันอุดม ทำให้เกิดความอบอุ่น ถ้าพระสงฆ์ทั่วประเทศได้ปฏิบัติตามเป็นจารีตประเพณีในการธุดงควัตรเช่นนี้ ความมั่นคงในพระพุทธศาสนาจะหยั่งรากลึกแน่นในแผ่นดินของเรา”

รับชมวิดีโอ ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางมหาปูชนียาจารย์

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยสยาม - วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

ประมวลภาพ ธุดงค์ธรรมชัยสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียจารย์ (วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ)

บทความที่เกี่ยวข้อง: