วันครูวิชชาธรรมกาย 2552 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วันครูวิชชาธรรมกาย 2552

 

วันครูวิชชาธรรมกาย

พิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายเนื่องในวันครูวิชชาธรรมกาย และร่วมพิธีตอกเสาเข็ม "ต้นมหาสมบัติ จักรพรรดิ สร้างอาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ ฯ" เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ.2552

 

คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

 

สืบสานมโนปณิธานหลวงปู่ สู่ “อาคาร 100 ปี คุณยาย” “วิชชาธรรมกาย” มรดกธรรมอันล้ำค่าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ได้ค้นพบกลับคืนมาสู่โลกอีกครั้ง และเมตตานำมาสั่งสอน ฝากฝังให้เหล่าศิษยานุศิษย์ทุกคนช่วยกันเผยแผ่วิชชาธรรมกาย เพื่อเป็นแสงสว่างให้แก่ชาวโลกทั้งมวลสืบไป คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ศิษย์เอกที่ได้รับการยกย่องจากพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำว่า เป็น “หนึ่งไม่มีสอง” ผู้มุ่งมั่นสืบทอดมโนปณิธานของท่านด้วยการรวบรวมหมู่คคณะพลิกผืนนาฟ้าโล่ง สร้างวัดพระธรรมกาย จากจุดเริ่มต้น 196 ไร่ กลายมาเป็น “ศูนย์กลางธรรมกายแห่งโลก” ดังเช่นปัจจุบัน ดังนั้น ในวาระครบ 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ ซึ่งตรงกับปีนี้

พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) จังมีดำริที่จะเชิญชวนเหล่าศิษยานุศิษย์ให้แสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อคุณยายอาจารย์ฯ ด้วยการสร้าง “อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก” ซึ่งเป็นอาคารที่เชื่อมโยงทุกงานสร้างบารมีของวัดพระธรรมกายทั้งในอดีตและอนาคตไว้ด้วยกัน เพื่อรองรับยุคแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกายไปทั่วโลกในอนาคตอันใกล้นี้

กำหนดการ

พิธีภาคเช้า ปฏิบัติธรรม / พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน(สภาธรรมกายสากล)
08.40 น. สาธุชนร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า
09.30 น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ - นำบูชาพระรัตนตรัย และนำนั่งสมาธิ
10.45 น. พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.00 น. เสร็่จพิธีภาคเช้า
พิธีภาคบ่าย พิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย (สภาธรรมกายสากล)
12.10 น. รายการพิเศษ “กล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย”
13.15 น. คณะสงฆ์ และสาธุชน ร่วมสวดมนต์บทสรรเสริญคุณ “พระมงคลเทพมุนี”
13.30 น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี - นำบูชาพระรัตนตรัย - เปิดกรวยบูชาครู - นำกล่าวคำขอขมาพระรัตนตรัย - นำนั่งสมาธิ
14.15 น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ - นำกล่าวคำบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย /นำแผ่เมตตา
14.30 น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ - รับถวายปัจจัยบูชาธรรม - กล่าวให้โอวาท - นำบูชาพระรัตนตรัย
16.00 น. เสร็จพิธี
พิธีภาคเย็น พิธีตอกเสาเข็ม “ขุมทรัพย์สวรรค์” สร้างอาคาร 100 ปี คุณยายฯ (บริเวณด้านข้างหอฉันฯ)
17.00 น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี - นำบูชาพระรัตนตรัย - นำนั่งสมาธิ
17.40 น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ - กล่าวเชิญเจ้าภาพ ประกอบพิธีตอกเสาเข็ม “ขุมทรัพย์สวรรค์” สร้างอาคาร 100 ปี คุณยายฯ - กล่าวเชิญเจ้าภาพผู้มีบุญขุดหา “ทรัพย์สวรรค์” - นำอธิษฐานจิต / นำแผ่เมตตา - นำบูชาพระรัตนตรัย
18.00 น. เสร็จพิธี / สาธุชนผู้มีบุญ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ