วันธรรมชัย พ.ศ.2550 และพิธีเทคอนกรีตสร้างหลังคามหารัตนวิหารคด :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วันธรรมชัย พ.ศ.2550 และพิธีเทคอนกรีตสร้างหลังคามหารัตนวิหารคด

วันธรรมชัย และ พิธีเทคอนกรีตสร้างหลังคามหารัตนวิหารคด

27 สิงหาคม พ.ศ.2550

 

กำหนดการ

11.45 น. ถวายกองทุนรักษาพระภิกษุ - สามเณรอาพาธ บูชาธรรมพระราชภาวนาวิสุทธิ์ เนื่องในวันธรรมชัย
12.30 - 15.30 น. เปิดให้เข้าสักการะรูปหล่อทองคำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
16.50 น. สาธุชนผู้มีบุญ เข้าประจำพื้นที่เทคอนกรีตเสาค้ำหลังคามหารัตนวิหารคด
17.00 น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี และนำนั่งสมาธิ
17.35 น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ - นำอธิษฐานจิต / นำแผ่เมตตา - นำบูชาพระรัตนตรัย
17.45 น. พิธีเทคอนกรีตสร้างหลังคามหารัตนวิหารคด
18.15 น. เสร็จพิธี
18.20 น. ร่วมบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และบูชามหาปูชนียาจารย์
19.30 น. รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

 

ประมวลภาพ

บทความอื่นๆในหมวดนี้