กิจกรรมวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  
 

 

กิจกรรมวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย

โครงการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

ด้วยเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และประธานมูลนิธิธรรมกาย จึงได้ดำริโครงการต่างๆขึ้น เพื่อชักชวนพุทธบริษัท 4 ให้ตื่นตัว หันมาร่วมแรงร่วมใจกันฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองเหมือนสมัยพุทธกาล

บทความที่เกี่ยวข้อง :

โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก

พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และประธานมูลนิธิธรรมกาย เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างสันติภาพที่แท้จริงให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ จึงได้ดำริโครงการต่างๆเพื่อการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง นั่นคือการพัฒนามนุษย์ ด้วยหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง :

โครงการอบรม

เพื่อส่งเสริมให้คนทุก, เพศทุกวัย มีโอกาสได้เรียนรู้คำสอนอันทรงคุณค่าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อนำไปพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีของครอบครัว ของสังคม ของประเทศชาติ และของโลก พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และประธานมูลนิธิธรรมกาย จึงดำริใหัจัดโครงการอบรมต่างๆมากมาย

บทความที่เกี่ยวข้อง :

ปฏิบัติธรรม

ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และประธานมูลนิธิธรรมกาย ได้มุ่งมั่นสอนการนั่งสมาธิตามแนววิชชาธรรมกาย ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้ค้นพบ จนมีผู้เข้าถึงธรรม, ได้พบกับความสุขที่แท้จริง เป็นจำนวนมาก ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทั่วโลก

สาธารณสงเคราะห์

นอกเหนือไปจากงานส่งเสริม สนับสนุน และฟื้นฟูพระพุทธศาสนาแล้ว ในยามที่ผู้คนทั่วไปได้รับความเดือนร้อน วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย โดย พระเทพญาณมหามุนี ก็ได้ส่งความช่วยเหลือไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว อาทิเช่น ผู้ได้รับความเดือด้อนจากสถานการณ์ความไม่สงบ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้, ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น อุทกภัย เป็นต้น

กิจกรรมประจำ

ตลอดทั้งปี วัดพระธรรมกาย จะจัดให้มีงานบุญใหญ่ในวาระต่างๆอยู่เป็นประจำ เพื่อให้สาธุชนทั้งหลายได้มีโอากาสสั่งสมบุญด้วยการทำทาน, รักษาศีล และเจริญภาวนา เพราะ "บุญ" อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทั้งปวง และ "บุญ" เท่านั้น ที่เราจะนำติดตัวไปได้ทุกภพทุกชาติ เพื่อเป็นเสบียงในการเดินทางไปสู่พระนิพพาน

บทความอื่นๆในหมวดนี้